10:48 | 24/05/2019

Góp ý dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung cơ bản nêu trong ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Bộ Xây dựng đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, nhiệm vụ Chính phủ giao cơ quan chủ trì là Bộ Xây dựng tại phần phụ lục để phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 36-NQ/TW như sau: Điều chỉnh tên nhiệm vụ số 19 (giai đoạn 2021-2025) và nhiệm vụ số 8 (giai đoạn 2026-2030) nêu tại phần II của Phụ lục là “Đề án Quy hoạch xây dựng một số đô thị ven biển hiện đại theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh”.

Bổ sung các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2030 như sau: Đề án nghiên cứu các giải pháp vật liệu sử dụng trong công trình ven biển, hải đảo có khả năng đáp ứng việc nâng cao năng lực phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

Đề án nghiên cứu các giải pháp mô hình công trình, kết cấu công trình ven biển, hải đảo trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đặc biệt là áp dụng các mô hình thông minh có khả năng đáp ứng việc nâng cao năng lực phòng, tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: