15:31 | 15/01/2018

Hải Phòng quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

(Xây dựng) - Sáng 15/01, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII.


Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII đến cán bộ, đảng viên toàn thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã phổ biến kế hoạch triển khai của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định: Để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương, chúng ta cần nắm vững cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương thành các đề án, nhiệm vụ cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu về tinh giản biên chế; bên cạnh đó, cần thu hút người có đức có tài; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cũng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan có liên quan để thực hiện triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả và đúng lộ trình.


Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quán triệt nội dung triển khai Nghị quyết bằng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết 19, 20, 21 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng quán triệt Chương trình hành động với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải về số lượng và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; giảm mạnh tỷ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập để cân đối lại ngân sách Nhà nước; phát triển thị trường dịch vụ sự nghiệp công và thu hút mạnh mẽ các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ công; thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới ban hành chương trình hành động với mục tiêu; nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng hướng tới mục tiêu giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bổ dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển TP nhanh, bền vững.

Nói về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV của Đảng bộ TP Hải Phòng, đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Hải Phòng thông tin: Trong chuyến thăm và làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP Hải Phòng ngày 14 - 15/11/2017, đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá cao về các kết quả mà Hải Phòng đã đạt được. Những kết quả mà Hải Phòng đã đạt được trong 2 năm qua là rất nổi bật, rất rõ nét, trông thấy được, cảm nhận được.

Quan hệ quốc tế, quan hệ trong nước ngày càng mở rộng. Bộ mặt thành phố, nông thôn, đô thị ngày càng phát triển, ngày càng đổi mới. Không gian đô thị ngày càng mở rộng, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng cảng biển, hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng hiện đại. Những kết quả về tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đạt, vượt kế hoạch, cao hơn bình quân chung cả nước và cao hơn các địa phương là trọng điểm kinh tế của đất nước.

Nội bộ của TP ngày càng tốt, ngày càng đoàn kết, đời sống của nhân dân TP ngày càng được cải thiện và nâng cao, đi đến đâu cũng thấy nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Mỹ Hạnh

Các bài đã đăng: