16:34 | 27/12/2018

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII

(Xây dựng) – Ngày 27/12, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII tại Hội trường Bộ Xây dựng. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Bộ Xây dựng; Bí thư, cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ Xây dựng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng thực hiện các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

Căn cứ vào các nội dung của Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương 8 khóa XII, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (viết tắt là Nghị quyết 36 – NQ/TW); và Chỉ thị thực hiện Quy định số 08 – QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên BCH Trung ương (viết tắt Quy định số 08 – QĐi/TW).

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng đã xác định mục tiêu của Chương trình là quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 36 – NQ/TW tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm sự thống nhất trong nhận thức ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Trong quý I/2019, các cấp ủy cơ sở Đảng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ, Báo Xây dựng và Trung tâm thông tin sẽ phải thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 36 – NQ/TW và Chương trình hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức của từng cơ quan, đơn vị.

Ban cán sự Đảng bộ Bộ Xây dựng đã vạch ra 3 nhiệm vụ, giải pháp chính cần thực hiện bao gồm: Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của từng cơ quan, đơn vị; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo mô hình tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, xây dựng hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, các khu công nghiệp ven biển theo hướng tiếp cận mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái có sức hút các nhà đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp vật liệu, mô hình công trình có khả năng đáp ứng việc nâng cao, năng lực chủ động phòng, tránh, và giảm nhẹ thiệt hại từ các thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nhiệm vụ đầu tiên sẽ được thực hiện bởi các cấp ủy cơ sở Đảng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc Bộ, trong khi các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ theo chức năng của từng đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để xây dựng, đề xuất các Đề án cụ thể cho nhiệm vụ thứ 2 và thứ 3 trong năm 2019, báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện.

Các Thứ trưởng sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công; Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính sẽ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW, trong khi Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng và Trung tâm thông tin sẽ phụ trách công tác tuyên tuyền thông tin.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Quy định số 08 – QĐi/TW, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã có Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 4 nội dung về nêu gương gương mẫu.

Đầu tiên, Thủ trưởng các đơn vị cơ quan cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 08 – Qđi/TW.

Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng cũng phải xây dựng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phù hợp với nhiệm vụ và tinh thần của Quy định số 08 – QĐi/TW, trước hết là người đứng đầu và lãnh đạo quản lý các cấp đơn vị.

Cấp ủy, cơ sở tổ chức Đảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải định kỳ báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng về việc chỉ đạo thực hiện Quy định số 08 – QĐi/TW, Chỉ thị của Bộ Xây dựng và Quy định về trách nhiệm nêu gương của đơn vị, để kịp thời khen thưởng những cán bộ làm tốt và kiểm điểm những trường hợp chưa làm tốt.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

Bộ Xây dựng cũng giao các cơ quan báo chí, thông tin thuộc Bộ phụ trách công tác tuyên truyền thông tin thực hiện Chỉ thị, trong khi Vụ Tổ chức cán bộ sẽ có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị để báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đã nêu ra một số vấn đề gợi mở liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 36 – NQ/TW, đặc biệt là vấn đề Bộ Xây dựng cần phải có những hành động nào, giải pháp nào để đạt được những mục tiêu đề ra của Nghị quyết. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Mục tiêu tổng quát của kinh tế biển đến năm 2030 là phấn đấu các vùng kinh tế thuần biển đạt giá trị khoảng 10% GDP. Đối với 28 tỉnh, thành phố ven biển, các địa phương này phải tạo ra giá trị kinh tế biển ước chừng khoảng 65% – 70% tổng GDP. Kinh tế biển phải là động lực tạo ra tỷ trọng lớn trong GDP, hình thức này không phải bây giờ mới có. Cách đây 10 năm, kinh tế biển cũng đã được coi là động lực tạo ra tỷ trọng lớn trong GDP với khai thác dầu khí là trọng tâm. Nhưng bây giờ có sự chuyển dịch, tập trung phát triển dịch vụ và du lịch biển, vì dầu khí khai thác lâu dài cũng sẽ cạn kiệt. Vậy ngành xây dựng cần quan tâm những vấn đề gì? Tôi xin nêu ra 3 vấn đề chính. Một là vấn đề phát triển đô thị, các khu công nghiệp, các khu chế xuất ven biển. Đây là một vấn đề then chốt, vì biển gắn liền với logisctic, du lịch, sinh thái... nên đô thị và các khu chế xuất mọc lên như một điều tự nhiên; Thứ hai là vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu vùng biển. Dự báo vào năm 2050, mực nước biển sẽ tăng khoảng 15 – 20cm, và xâm thực vào đất liền khoảng vài chục mét. Khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề của đô thị như ngập úng, thoát nước… Vấn đề thứ 3 là vấn đề xây dựng công trình ven biển, tận dụng các vật liệu xây dựng vùng ven biển liên quan đến xâm thực, độ bền công trình xây dựng ở vùng hải đảo”.

Về việc thực hiện Quy định số 08 – QĐi/TW, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết: Mong muốn lớn nhất của Đảng khi ban hành Quy định này là các tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng viên cố gắng rèn luyện, xây dựng hình ảnh đạo đức gương mẫu, lối sống lành mạnh.

Hữu Mạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: