14:38 | 22/12/2018

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, khóa XII

(Xây dựng) - Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham dự của các đồng chí là cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối.


Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XII đến cán bộ đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Bộ Xây dựng giới thiệu quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luật về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019”. Đồng chí Lâm Hữu Đức - Trưởng phòng Huấn học (Ban Tuyên giáo Thành ủy) đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; yêu cầu cấp ủy các đơn vị cần nắm chắc kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8.

Phương Mai

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: