15:25 | 09/09/2017

Họp báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị 25 về bảo vệ môi trường

(Xây dựng) – Ngày 7/9, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp báo cáo kết quả 1 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện từ các Cục, Vụ của Bộ Xây dựng.


Toàn cảnh cuộc họp.

Thực hiện theo Chỉ thị được giao, Bộ Xây dựng đã ban hành kế hoạch hành động với những nhiệm vụ cụ thể như tiến hành rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thoát nước, xử lý nước thải, quản lý chát thải rắn và các quy định có liên quan về bảo vệ môi trường. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các định hướng, chiến lược, chương trình về thoát nước, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành suất đầu tư, giá dịch vụ trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án, cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo các quy định, yêu cầu bảo vệ môi trường để có những điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo quy định tại Khoản 2, Điều 58, Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014.

Đồng thời, rà soát và đánh giá các công nghệ của các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng cùng các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư hoặc quyết định đầu tư, không cho phép đầu tư các loại hình sản xuất, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu có nguy cơ gây ô nhiễm cao, tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp, đại diện Vụ Pháp chế kiến nghị cần ngắn gọn cần chi tiết và cụ thể hơn. Dự thảo bám sát các nội dung của Chỉ thị 25, nêu rõ các thành tích mà Bộ Xây dựng đã đạt được trong thời gian qua.

Còn đại diện Vụ Kinh tế thì cho rằng, làm báo cáo cần có kết quả đánh giá của mình, bên cạnh đó là lồng ghép với gợi ý và báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra cần bổ sung thêm rà soát định mức chi phí bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nhận định, Bộ Xây dựng đã có nhận thức về bảo vệ môi trường trước khi có Chỉ thị 25, những việc làm về bảo vệ môi trường trước khi Chỉ chị 25 ra đời và cho đến sau này thì các giải pháp đó vẫn đang có tác dụng tích cực với các địa phương.

Hà Đào

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: