14:29 | 05/02/2019

Kế hoạch của các địa phương

(Xây dựng) – Ngay từ những ngày đầu của năm 2019, các Sở Xây dựng tại các địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác và thực hiện các nhiệm vụ trong tâm của đơn vị mình. Nhằm đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở, phát triển các chương trình đô thị, tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến…

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của TP; thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng bộ máy công chức, viên chức kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện; tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng các văn bản pháp quy, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý của Ngành.

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050; đôn đốc các chủ đầu tư tập trung xây dựng các nhà máy xử lý nước thải để nâng công suất xử lý; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hạn chế việc phát sinh nguồn rác thải nơi công cộng, cơ giới hóa việc thu gom, vận chuyển rác; hoàn thành trồng thêm 600 nghìn cây xanh trong năm 2019 - 2020; tiếp tục đầu tư hệ thống chiếu sáng các tuyến đường, phố, ngõ xóm và khu dân cư;

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2019; xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, rà soát công tác phát triển nhà ở trên địa bàn TP; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo kịp thời trong công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thực hiện công tác giám định chất lượng theo phân cấp và theo nhiệm vụ được UBND TP giao…

Ông Phùng Văn Thanh - Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch

Ngành Xây dựng Hải Phòng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, trong đó trọng tâm là Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2035 tầm nhìn 2050; quy hoạch chung các thị trấn, thị tứ và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị và tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm soát phát triển đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu bàn giao công trình. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính phù hợp với Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận. Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng lại các chung cư cũ theo chỉ đạo của TP.

Triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2025 định hướng 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường đến năm 2025 định hướng 2035… Lập đề án phân loại đô thị các thị trấn; lập Dự toán và đề cương nhiệm vụ công tác lập đề án xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng. Kịp thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Ông Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Đồng Nai: Cải cách thủ tục hành chính thuận tiện cho người dân và DN

Năm 2019, Đồng Nai tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Đồng thời, ban hành kế hoạch về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính theo hướng đơn giản thuận tiện cho người dân và DN.

Bên cạnh đó, tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; khảo sát, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân; công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp hướng dẫn UBND TP Biên Hòa triển khai lập trình duyệt các hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP Biên Hòa được phê duyệt, UBND huyện Nhơn Trạch triển khai lập trình duyệt các hồ sơ quy hoạch phân khu xây dựng theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch được phê duyệt; các huyện triển khai lập trình duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất… Tham mưu đề xuất một số nội dung liên quan đến phương án quy hoạch vùng phụ cận cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chỉ thị thay thế Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo đó quy định phân cấp cụ thể đối với địa phương và trách nhiệm của chính quyền cơ sở…

Ông Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: 7 nhiệm vụ trọng tâm

Sở Xây dựng TP.HCM đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2019 là: Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “đột phá chỉnh trang và phát triển đô thị” và chương trình “giảm ngập nước” giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng công khai minh bạch và kiểm soát công việc theo quy trình với yêu cầu “không trễ hạn, không sai sót, không tiêu cực”, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; hướng dẫn UBND quận huyện giải quyết vướng mắc trong công tác cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, trên cơ sở đó tiếp tục tổng kết thực tiễn để tham mưu UBND TP ban hành quy định phù hợp với tình hình thực tế.

Tham mưu UBND TP, trình HĐND TP thông qua quy định diện tích nhà ở bình quân/người để đăng ký thường trú và chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức cá nhân.

Tổ chức triển khai thực hiện quyết định của UBND TP về chuyển giao một số chức năng nhiệm vụ từ Sở GTVT sang Sở Xây dựng. Thực hiện đề án thí điểm thành lập đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận huyện.

Nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà ở chung cư, đặc biệt là nhà tái định cư thuộc sở hữu Nhà nước.

Đảm bảo vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục duy trì 100% hộ dân được sử dụng nước sạch an toàn và chất lượng; hạn chế tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường nước, phát triển mạng lưới cấp nước và mảng xanh đô thị tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Nghệ An: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Năm 2019, Sở Xây dựng Nghệ An đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm: Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) 34.500 tỷ đồng, tăng 7,39% so với năm 2018; giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 50.500 tỷ đồng, tăng 8,04% so với năm 2018.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trước hết là hiện đại hóa sơ sở vật chất công sở phục vụ cải cách hành chính; đồng thời tiếp tục rà soát bộ thủ tục hành chính trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Triển khai cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (4 thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, 3 thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, 1 thủ tục sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân), nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở Xây dựng lên 24 dịch vụ. Tiến tới đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 một số dịch vụ.

Nâng cao chất lượng tham mưu cơ chế chính sách trên các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Ngành; kịp thời tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản để điều chỉnh hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa: Chú trọng thực hiện chương trình phát triển đô thị

Năm 2019, Sở Xây dựng Khánh Hòa tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với các ngành liên quan và UBND các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, đánh giá chất lượng các đồ án quy hoạch, xây dựng cơ chế hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực phía Đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng và điều chỉnh cục bộ tầng cao tại một số khu vực thuộc Quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025; Lập điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi quy định bảng giá xây dựng mới cho các loại công trình, đền bù hỗ trợ một số công trình trên đất, sửa đổi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các dự án: Nút giao thông Ngọc Hội, đường vành đai 2, tỉnh lộ 3, các tuyến đường, nút nối giao thông với sân bay Nha Trang…

Triển khai thực hiện các nội dung Đề án phát triển VLXKN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020, tổ chức lớp tập huấn về VLXKN; kiểm tra chuyên ngành về chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh VLXD…

Ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa: Thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Ngành trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Xây dựng Thanh Hóa đã xây dựng mục tiêu, kế hoạch trong năm 2019 như sau: tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 125.000 tỷ (tăng 20,8% so với năm 2018); giá trị sản xuất ngành Xây dựng theo giá cố định năm 2010 đạt 62.340 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2018; GRDP ngành Xây dựng theo giá cố định năm 2010 đạt 19.603 tỷ đồng, tăng 13% so với 2018; trong tốc độ tăng trưởng 20% toàn tỉnh, ngành Xây dựng đóng góp 2,23%; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt 93%, tăng 2,2% so với 2018.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2019 Sở sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đô thị năm 2019; Tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng; Năng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc gắn với quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành Chương trình phát triển nhà ở năm 2019 đối với người nghèo, người có công với cách mạng theo các Quyết định số 22; 48 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Phú - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam: Tập trung nâng cao chất lượng đô thị

Trong năm 2019, Sở Xây dựng Quảng Nam tập trung công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị theo nguyên tắc: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu gắn với chương trình phát triển đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; Quy hoạch chi tiết gắn với từng dự án cụ thể thông qua chủ trương đầu tư, hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền. Từng bước thực hiện công tác quản lý quy hoạch có kiểm soát theo kế hoạch, và tập trung nâng cao chất lượng đô thị.

Đồng thời, Thanh tra thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; biện pháp thi công xây dựng công trình và công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường xây dựng; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS. Tăng cường công tác quản lý hoạt động trong lĩnh vực VLXD như quy hoạch phát triển VLXD; khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD; đầu tư, sản xuất, kinh doanh VLXD. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế - dự toán xây dựng công trình..

Ngoài ra, Sở cũng tập trung công tác quy hoạch nông thôn mới, khi thực hiện rà soát, đánh giá công tác triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo định kỳ giai đoạn 2013 - 2018. Xây dựng khung chuẩn hóa các dữ liệu quản lý quy hoạch; phối hợp Sở TT&TT hoàn thiện phần mềm để tiến hành giao dịch công trực tuyến mức độ 3, 4 với 19/35 thủ tục hành chính.

Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương: Điện tử hóa hồ sơ trong cấp phép xây dựng

Sở Xây dựng Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân và DN. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phép xây dựng theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, điện tử hóa hồ sơ, lồng ghép quy trình thực hiện. Đồng thời tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn lao động tại công trường.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, làm cơ sở để quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị trên địa bàn. Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thị xã, thành phố; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng…

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và giữa các địa phương trong việc huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng Long An: Tập trung lập và điều chỉnh các quy hoạch

Trước tình hình thực tế của năm 2018, Sở Xây dựng Long An đề ra phương hướng của năm 2019: Lập quy hoạch chung cũng như thông qua Quy hoạch chung xây dựng dọc hai trục hạ tầng kết nối Tiền Giang - Long An - TP.HCM; Nghị quyết thông quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An giai đoạn 2018 - 2022 định hướng đến năm 2030… Lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy hoạch 1/500 của tất cả các dự án hạ tầng KCN, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, khu tái định cư và công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tập trung thực hiện các dự án quy hoạch do Sở làm chủ đầu tư, quy hoạch trụ sở Tỉnh ủy, điều chỉnh quy hoạch cấp nước, lập quy hoạch khoáng sản… Trình phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cấp nước đến năm 2025 tầm nhìn 2050. Tập trung đôn đốc các địa phương thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai cho địa phương chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2030. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc hoạt động kinh doanh BĐS trên địa bàn; Tiếp tục triển khai đề án nhà ở cho người có công, cho hộ nghèo, chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng tại các huyện, thị xã, TP và các công trình trọng điểm, bức xúc.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính

Năm 2019, ngành Xây dựng Quảng Bình tập trung cải cách thủ tục hành chính, với nội dung trọng tâm là cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Ngành như: Sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các phòng ban, đơn vị sự nghiệp cho tinh gọn, hiệu quả; tăng cường phổ biến hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng; đẩy mạnh hồ sơ xử lý theo công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao công tác thẩm định thiết kế dự toán để nâng cao chất lượng công trình và chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng. Tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình thi công nghiệm thu trong các hoạt động xây dựng, quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng trên địa bàn; công tác quản lý quy hoạch thông qua việc rà soát, điều chỉnh, thẩm định, lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực.

Quản lý, giám sát chương trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đẩy mạnh rà soát, nâng cấp và phát triển các đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, quản lý các dự án đầu tư phát triển nhà ở, kiểm soát các dự án phát triển nhà và đẩy mạnh tiến độ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp.

Tăng cường công tác quản lý phát triển VLXD, trong đó đẩy mạnh chương trình phát triển và sử dụng VLXKN và kiểm soát chặt chẽ giá VLXD.

Ông Lê Công Định - Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị: Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch

Ngành Xây dựng Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của Ngành, đặc biệt là trong quản lý đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch; phát triển đô thị một cách đồng bộ, theo quy hoạch, kế hoạch; huy động các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp tại đô thị; quản lý phát triển công nghiệp sản xuất VLXD theo hướng chế biến sâu, sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Ngành.

Phấn đấu tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 93,5%; sản lượng xi măng đạt 330 nghìn tấn; gạch xây tiêu chuẩn đạt 220 triệu viên, trong đó gạch xây không nung 80 triệu viên; đá xây dựng đạt 1.2 triệu m3; sản lượng nước sạch đô thị ước đạt 18 triệu m3; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 18 - 20 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Hải Minh - Giám đốc Sở Xây dựng TT-Huế: Ứng dụng công nghệ GIS 3D trong quản lý không gian đô thị

Ngành Xây dựng TT-Huế tập trung đôn đốc các địa phương triển khai lập quy hoạch theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

Triển khai lập các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái các xã ven biển tỷ lệ 1/5.000. Thẩm định và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị trọng tâm: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã; Quy hoạch chung thị trấn Khe Tre; Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ, Phong Điền; Quy hoạch chung xây dựng khu vực Thuận An - Vinh Hiền; Quy hoạch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương; Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu trung tâm phía Nam TP Huế; Đồ án thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 ở trục đường Nguyễn Huệ, trục đường Hùng Vương, trục đường Lê Lợi, TP Huế.

Triển khai ứng dụng GIS Huế trong quản lý không gian, kiến trúc đô thị; Triển khai Đề án ứng dụng công nghệ GIS 3D trong quản lý không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị và một số lĩnh vực liên quan.

Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025 định hướng 2035 và lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn TP Huế và vùng phụ cận. Đôn đốc UBND các huyện lập đề án nâng cấp các đô thị: Vinh Thanh, Vinh Hiền, La Sơn, Thanh Hà, Phong An, Điền Lộc đạt tiêu chí đô thị loại V…

PV

Các bài đã đăng: