07:54 | 13/03/2013

Kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông Bắc Trung bộ, Duyên Hải miền Trung

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030".

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Giao thông vận tải phải căn cứ vào quy định hiện hành, các Quyết định phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển có liên quan, xem xét để phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030" theo thẩm quyền, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện về phân bổ nguồn lực.

Theo Quyết định 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 là hệ thống giao thông vận tải nước ta cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội, đảm bảo chất lượng ngày càng được nâng cao, giá thành hợp lý; hình thành được một hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương thức vận tải...

Đến năm 2030, cơ bản hoàn thành xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc; triển khai xây dựng một số đoạn trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Hệ thống đường bộ, đường sắt Việt Nam đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống đường bộ ASEAN, Tiểu vùng Mê Công mở rộng và đường sắt xuyên Á...


Theo Chinhphu.vn (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  ,  ,  

Các bài đã đăng: