20:36 | 02/12/2018

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế

(Xây dựng) - Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao về công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, phát triển đô thị, đặc biệt các chỉ tiêu phát triển đô thị đều đạt ở mức cao, trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Giữa tháng 11/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị Thừa Thiên - Huế, công tác quản lý vật liệu xây dựng... Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã có kết luận và trả lời những nội dung, đề xuất của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đánh giá cao về những nỗ lực và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, phát triển đô thị, đặc biệt các chỉ tiêu phát triển đô thị đều đạt ở mức cao, trong nhóm 10 địa phương đứng đầu cả nước.

Phát triển đô thị Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục tạo sự thu hút, lan tỏa phát triển chung cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên với vai trò đô thị di sản để tiến nhanh hơn, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, đối với đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, đô thị di sản đặc biệt như Huế cần lưu ý đến quản lý, phát triển đô thị gắn với mục tiêu phát triển bền vững, phát triển xanh và giữ gìn bản sắc địa phương.

Về cơ chế đặc thù phát triển đô thị di sản Huế, Bộ Xây dựng ủng hộ cơ chế, chính sách đặc thù đối với việc phát triển đô thị di sản Huế. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ rà soát việc đánh giá tiêu chí, phân loại đô thi để bao quát được tất cả các loại đô thị, nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển đối với các đô thị đặc thù như đô thị di sản, đô thị du lịch để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hiện, Bộ Xây dựng đang rà soát, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc nâng hạng đô thị gắn với tiêu chí để phân bổ nguồn vốn.

Hỗ trợ phát triển đô thị thông minh, Bộ xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt “Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến 2030”.

Với kết quả đạt được trong xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên - Huế và sẵn sàng về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, với tính đặc thù của đô thị di sản, Bộ Xây dựng ủng hộ việc tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia thực hiện các chương trình, dự án thí điểm theo các nhóm nhiệm vụ của Đề án phù hợp với định hướng phát triển dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh.

Giao Cục Phát triển đô thị xem xét danh mục chương trình, dự án theo đề xuất để báo cáo Bộ khi có nguồn vốn thích hợp để xem xét hỗ trợ cho tỉnh trong việc phát triển đô thị gắn với phát triển dịch vụ thông minh, với vai trò đô thị tiên phong trong việc phát triển đô thị thông minh.

Về điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất nội dung đề xuất của tỉnh đối với việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô để đảm bảo các mục tiêu bảo vệ an ninh - quốc phòng, khu vực biên giới biển, ổn định khu vực tập trung đông dân cư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, hình thành cầu nối giữa TP Đà Nẵng và TP Huế. Giao Vụ Quy hoạch – Kiến trúc nghiên cứu thủ tục điều chỉnh quy hoạch theo hướng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ chung và ủy quyền cho tỉnh điều chỉnh quy hoạch cục bộ.

Liên quan vụ việc khiếu nại của bà Lê Thị Cháu, trên cơ sở kết quả làm việc thống nhất giữa cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế với gia đình bà Lê Thị Cháu, đề nghị UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với việc giải quyết, bố trí cho bà Lê Thị Cháu thuê, mua nhà đất số 55 Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa, TP Huế và thực hiện chính sách gia đình người có công với Cách mạng theo quy định.

Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Bạch Mã, Bộ Xây dựng ủng hộ và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện, sớm hoàn thành quy hoạch, đảm bảo hài hòa trong việc bảo tồn, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển dịch vụ du lịch.

Dự án khởi động lại nhà máy xi măng Nam Đông, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà ủng hộ tiếp tục triển khai dự án trong năm 2019, đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động kiểm tra, ra soát tiến độ đầu tư dự án, lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực, đảm bảo các điều kiện để tiếp tục triển khai dự án; làm thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai dự án vào năm 2019.

Quy hoạch vùng nguyên liệu cát thạch anh (cát trắng), trên cơ sở đề xuất, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan kiểm tra, rà soát báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động kiểm tra, rà soát xác định rõ ranh giới, tọa độ cụ thể khu vực cát thạch anh cần điều chỉnh ra ngoài Quy hoạch khoáng sản nêu trên để Bộ Xây dựng có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trí Đức

Các bài đã đăng: