16:13 | 16/07/2018

Kiểm tra 2.618 tổ chức đảng tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Sáng 16/7, tại tỉnh Quảng Bình, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì Hội nghị.


Ảnh: VGP/Thế Phong

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp tại miền Trung-Tây Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo kiểm tra thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; đồng thời trên cơ sở các quy định của cấp trên, đã lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để tổ chức đảng, UBKT cấp dưới căn cứ thực hiện…

Theo đó, từ đầu năm tới nay, cấp ủy các cấp trong khu vực đã tiến hành kiểm tra 2.618 tổ chức đảng. Kết luận 66 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm và thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng tại tỉnh Khánh Hòa. Kiểm tra 22.358 đảng viên, phát hiện 150 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm và thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề 1.488 tổ chức đảng, phát hiện có dấu hiệu vi phạm 18 tổ chức đảng, chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng ở Quảng Nam. Kiểm tra 4.074 đảng viên, trong đó, phát hiện có dấu hiệu vi phạm 13 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên (Quảng Trị 2, Quảng Nam 1).

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, trong 6 tháng qua, UBKT các cấp trong khu vực đã kiểm tra 115 tổ chức đảng. Kết quả kiểm tra, có 82 tổ chức đảng có vi phạm và thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng…

Các ý kiến tại Hội nghị cho rằng trong 6 tháng đầu năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp tại các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên luôn bám sát các quy định, yêu cầu của Trung ương và UBKT Trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Riêng đối với các nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; phát hiện dấu hiệu vi phạm và quyết định kiểm tra, sau kiểm tra đã kịp thời xử lý các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Đã giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; việc thi hành kỷ luật bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục…

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội nghị xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết cấp ủy cấp mình nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ 2015-2020; sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan UBKT các cấp nhiệm kỳ 2015-2020…


Theo Thế Phong/Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: