20:46 | 26/10/2011

Lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Ngày 25/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Nghị định về quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật do Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng tổ chức, nhằm lấy ý kiến đóng góp cho Nghị định mới để Ban soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện.

Ông Nguyễn Hồng Tiến – Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật cho biết: Hà Nội hiện có 143.000 km (2010) đường dây điện, dây thông tin trong đó gần 87% đi nổi, 23% đi ngầm do hơn 20 đơn vị sở hữu. Trong vài năm gần đây, Hà Nội đã sử dụng cống bể cáp, hệ thống hào và Tuynel bên trong được bố trí đường dây điện, dây thông tin trên nhiều tuyến phố chính như Nguyễn Trãi; Kim Mã – Liễu Giai; Phạm Hùng.

Trong Dự thảo Nghị định mới này cũng nêu rất rõ những yêu cầu đối với công tác quy hoạch. Đối với khu vực đô thị cũ việc quy hoạch phải đánh giá cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, có giải pháp cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng chung trong khu vực quy hoạch. Những KĐT mới thì chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống cáp ngầm, bể ngầm để lắp đặt đường đường dây, đường ống.

Hình thức đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung bao gồm: BOT; BTO; BT… Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức cá nhân trong việc quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Cũng trong buổi hội thảo nhiều đại biểu đã lấy ý kiến đóng góp cho Nghị định mới để Ban soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.


Hiệp Bắc (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: