10:15 | 21/01/2019

Ngành Xây dựng Bình Dương: Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng năm 2019

(Xây dựng) – Theo báo cáo của Sở Xây dựng Bình Dương, năm 2018 Sở đã tập trung triển khai các luật: Quy hoạch đô thị, Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thực hiện các luật.


Ông Hoàng Vĩnh Toàn – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành Xây dựng Bình Dương năm 2018.

Sở Xây dựng Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về quy định cấp giấy phép xây dựng; phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật; Chỉ thị khuyến khích chuyển đổi mô hình nhà trọ sang nhà ở xã hội cho thuê, để nâng cao chất lượng chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc trong tỉnh;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và điều hành hoạt động với việc hoàn thành dự án Hệ thống thông tin địa lý và các phần mềm chuyên ngành Xây dựng (GIS-SXD – Giai đoạn 1);

Xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động để truy cập, theo dõi và nhắc nhở công chức tiến độ giải quyết thủ tục hành chính…

Năm 2018, đã tiếp nhận tổng số 2.134 hồ sơ, giải quyết 1.863 hồ sơ. Trong đó trễ hạn 157 hồ sơ.

Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh Bình Dương đạt gần 80%, công tác quy hoạch xây dựng cơ bản hoàn thành, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt 100%, tỷ lệ xã hoàn thành lập quy hoạch nông thôn mới đạt 100%, các khu chức năng, các dự án đầu tư xây dựng đều có quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên, theo đánh giá chất lượng công tác quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn xa, công tác phân tích và dự báo về thị trường còn thiếu tin cậy; tính khả thi chưa cao, chưa phù hợp với khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện. Các quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng xã hội ở các địa phương còn thiếu đồng bộ, triển khai chậm, chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa.

Việc lập và thực hiện các quy hoạch chuyên ngành trên cùng một địa bàn còn thiếu đồng bộ, dẫn đến các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cũng không đồng bộ, xảy ra hiện tượng “Đào lên, lấp xuống” làm mất mỹ quan đô thị; tình trạng điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cục bộ còn phổ biến.

Nguyên nhân là quy hoạch xây dựng thường liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi nghiên cứu rộng… trong khi nguồn thông tin số liệu phải thu thập từ nhiều nguồn, tính chính xác chưa cao, dẫn tới tình trạng quy hoạch có tính dự báo không cao, không chính xác. Kinh phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng còn hạn chế, không đủ khả năng thuê tư vấn có trình độ cao trong nước hoặc tư vấn quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn lĩnh vực quy hoạch còn có điểm bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Một số tư vấn lập quy hoạch xây dựng có năng lực chưa đảm bảo; hệ thống tổ chức cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng…

Ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết: Năm 2019, Sở tiếp tục rà soát, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng (bao gồm thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng...) theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, điện tử hóa hồ sơ, lồng ghép quy trình thực hiện;


Ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành Xây dựng Bình Dương năm 2018.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các quy hoạch liên quan đến công tác quản lý đô thị, nhất là tại các thị xã, thành phố; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, đặc biệt là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường trong quá trình đô thị hóa. Tổ chức thực hiện đề án “Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện”;

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, giá bán thấp...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Vĩnh Toàn – Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đề nghị ngành Xây dựng Bình Dương cần tiếp tục đổi mới cách quản lý và nâng cao chất lượng phát triển đô thị, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ và hiệu quả; Tăng cường kiểm soát thị trường bất động sản, bảo đảm sự ổn định tăng trưởng bền vững, hiệu quả không để xảy ra các biểu hiện cực đoan trên thị trường…

Cao Cường

Các bài đã đăng: