18:44 | 18/01/2019

Ngành Xây dựng Hà Tĩnh: Khẳng định vai trò kỹ thuật mũi nhọn của tỉnh

(Xây dựng) - Xác định những nhiệm vụ trong tâm, ngành Xây dựng Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch hành động, tổ chức thực hiện nghiêm túc, bám sát thực tiễn, đổi mới phương thức lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, khắc phục những khó khăn hạn chế. Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo sát nghị quyết, chủ trương của cấp trên, qua đó, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển chung trên các lĩnh vực quản lý của Ngành.


Toàn cảnh Hội nghị.

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực quản lý của Ngành

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành Xây dựng Hà Tĩnh, ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà ngành Xây dựng đã đạt được trong năm qua, đồng thời, đề nghị ngành xây dựng tập trung khắc phục các tồn tại như rà soát công tác cấp phép các dự án, công trình, quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ, công tác thanh kiểm tra chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Với chức năng quản lý nhà nước (QLNN) về lĩnh vực xây dựng, Ngành Xây dựng Hà Tĩnh đã tích cực bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được chú trọng, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch và phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng; hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; nhà và hạ tầng bất động sản; vật liệu xây dựng; chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính…

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ông Phạm Văn Tình - Phó Giám Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã khẳng định: “Công tác phát triển đô thị đạt được nhiều kết quả khả quan. Bộ mặt đô thị thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngày càng nhiều, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, diện mạo mới cho đô thị, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt khoảng hơn 27%, việc nâng loại đô thị cũng đang được chú trọng kiểm tra, đôn đốc”.

Công tác quản lý kiến trúc quy hoạch: Sở đã tích cực hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thúc đẩy kêu gọi đầu tư phát triển đô thị. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt khoảng 50%, tỷ lệ quy hoạch chi tiết đạt khoảng 14%. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 16 đô thị, hầu hết quy hoạch chung các đô thị đã được phê duyệt, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Phối kết hợp với các Sở chuyên ngành liên quan đã thẩm định 28 đồ án quy hoạch, thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 124 dự án, cấp giấy phép xây dựng cho 116 dự án, công trình…

Công tác quản lý hoạt động xây dựng: Đã tổ chức sát hạch cho 504 cá nhân và cấp 427 chứng chỉ hành nghề cho cá nhân. Tổ chức kiểm tra công bố điều kiện năng lực cho 112 doanh nghiệp hoạt động xây dựng; thẩm định 339 công trình, dự án với tổng giá trị trình thẩm định là 4.015,978 tỷ đồng, cắt giảm sau thẩm định là 52,338 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,3%. Qua công tác thẩm định đã hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung về thiết kế, dự toán phù hợp với quy định về pháp luật hiện hành.

Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được chú trọng: Tổ chức 04 cuộc thanh tra; thực hiện 102 cuộc kiểm tra về trật tự xây dựng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 177 tổ chức, cá nhân có vi phạm, ban hành 34 quyết định xử phạt hành chính với số tiền xử phạt hơn 847 triệu đồng…

Công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ và đúng quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở. Trong năm, có 1.100 hồ sơ được tiếp nhận qua trung tâm hành chính công, đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định, hồ sơ trả trước, trả đúng thời gian quy định chiếm tỷ lệ 100%.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc: Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Viện Kiến trúc quy hoạch làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác khảo sát, lập quy hoạch, kiểm định chất lượng công trình, xử lý sự cố công trình, thẩm tra dự toán công trình, giám sát chất lượng công trình, thực hiện hợp quy sản phẩm vật liệu xây dựng…

Khắc phục khó khăn khẳng định vai trò kỹ thuật mũi nhọn của tỉnh


Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, những thành tích đã đạt được sẽ là động lực để ngành tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Ông Trần Xuân Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng: “Công tác lập, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng ở các địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, tỷ lệ đô thị hoá, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, chi tiết còn thấp; chưa thực sự quan tâm nhiều về quy hoạch các khu chức năng đặc thù trên toàn tỉnh; công tác quản lý VLXD, công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật, công tác QLNN về công trình xây dựng... chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng tham mưu còn hạn chế”.

Các văn bản QLNN về xây dựng trong thời gian qua ban hành nhiều, thay đổi liên tục nhưng nhiều văn bản hướng dẫn không kịp thời, thiếu đồng bộ gây ra sự lúng túng trong quản lý. Trong thực hiện chương trình công tác bổ sung thêm nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp, giao nhiệm vụ đột xuất nhiều, yêu cầu gấp về thời gian cho ngành trong lúc không được bổ sung về nguồn lực con người và tài chính.

Cũng theo ông Trần Xuân Tiến: “Phát huy những thành quả đã đạt được, Sở Xây dựng Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện xuất sắc, đồng bộ các nhiệm vụ trong năm 2019: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị; hoạt động xây dựng, kinh tế xây dựng và bồi thường giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật...”.

Hội nghị cũng đã tuyên dương và trao bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

Phương Dung - Thanh Tâm

Các bài đã đăng: