23:30 | 11/01/2017

Ngành Xây dựng Quảng Bình quyết tâm thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ

(Xây dựng) - Ngày 11/01, Sở Xây dựng Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, Sở Xây dựng đã chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo sát các nghị quyết, chương trình của tỉnh, vận dụng vào từng kế hoạch hành động cụ thể nên đã đạt được những kết quả khả quan trên các lĩnh vực quản lý.


Ông Hoàng Minh Thái, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình điều hành Hội nghị.

Báo cáo đánh giá công tác quản lý nhà nước về xây dựng năm 2016 do ông Hoàng Minh Thái, Phó Giám dốc Sở Xây dựng Quảng Bình trình bày cho thấy: Vượt qua những khó khăn về kinh tế, ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, mưa bão, lũ lụt, ngành Xây dựng Quảng Bình đã đạt được những thành tựu quan trọng, bền vững trên các lĩnh vực quản lý của ngành, góp phần không nhỏ vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ngành Xây dựng Quảng Bình đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngành đáp ứng kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đưa Luật Xây dựng đến với đông đảo quần chúng nhân dân.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, công tác quản lý điều hành được tập trung chỉ đạo quyết liệt, ngành Xây dựng Quảng Bình thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo khung kế hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu suất. Đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được chú trọng, nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về: quy hoạch và phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng; hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; nhà và hạ tầng bất động sản; vật liệu xây dựng; chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính.

Công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về: Quy hoạch kiến trúc và phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng; hoạt động xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; nhà và hạ tầng bất động sản; vật liệu xây dựng; chi phí, hợp đồng xây dựng, cải cách hành chính,…

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển; nhiều công trình thiết yếu như đường giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sạch được triển khai xây dựng tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư.

Năm 2016, Sở Xây dựng Quảng Bình đã tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 52 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch và 57 đồ án quy hoạch xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng, giấy phép cải tạo cho 79 công trình và dự án; Phối hợp với các Sở, ngành liên quan đã thẩm định 143 dự án, công trình; Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng đảm bảo công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Bình đã có 10 nhà máy sản xuất gạch không nung, các sản phẩm đã được sử dụng thí điểm ở một số công trình có nguồn vốn ngân sách nhà nước để đánh giá chất lượng, nhằm nhân rộng và dần thay thế gạch đất sét nung truyền thống.


Quang cảnh Hội nghị.

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đạt chỉ tiêu đề ra ban đầu. Tính đến nay, tổng nguồn vốn được cấp cho chương trình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở là 106,001 tỷ đồng, hỗ trợ cho 3.691 hộ.

Công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra hành chính được chú trọng, đã tổ chức 21 cuộc thanh tra tại các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Phát hiện 167 trường hợp sai phạm, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động 155 trường hợp, xử lý 12 trường hợp với tổng số tiền sai phạm là 2,463 tỷ đồng, trong đó: kiến nghị giảm trừ 708 triệu đồng, thu hồi 1,475 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính 280 triệu đồng.

Công tác cải cách tổ chức hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ và đúng quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở.

Công tác lập, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng ở các địa phương mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển, tỷ lệ đô thị hoá, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu, chi tiết còn thấp; chưa thực sự quan tâm nhiều về quy hoạch các khu chức năng đặc thù trên toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng: Bên cạnh thành quả là công tác tham mưu cho UBND tỉnh về quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng từ đó thu hút được nguồn vốn đầu tư,... ngành Xây dựng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tuy vậy, hiện nay chất lượng tham mưu còn hạn chế, công tác quản lý quy hoạch cũng cần phải chấn chỉnh, các hoạt động chỉnh trang đô thị và quản lý đô thị phải chú trọng. Đề nghị ngành Xây dựng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn đặc thù để quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn.


Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến đánh giá của lãnh đạo tỉnh, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng nhận trách nhiệm sẽ quyết tâm thực hiện xuất sắc, đồng bộ các nhiệm vụ đề ra.


Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: