15:50 | 08/02/2017

Nhân sự mới Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký quyết định bổ nhiệm, điều động một số cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP bổ nhiệm có thời hạn các ông: Nguyễn Hoàng Tuấn, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đào Quang Tuynh, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp;

Lê Anh Việt, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp; Vũ Duy Duẩn, Hàm Vụ phó, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính.

Về điều động cán bộ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quyết định điều động bà Nguyễn Thu Trang, chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế đến công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn xã, kể từ ngày 6/2/2017; ông Hoàng Vượng, chuyên viên chính Vụ Pháp luật đến công tác tại Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 6/2/2017.


Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quyết định cho bà Phan Thị Thu Hiền .

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã quyết định thuyên chuyển ông Hoàng Văn Xô, Phó cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Ủy ban Dân tộc kể từ ngày 1/2/2017.

Liên quan đến công tác nhân sự, ngày 6/2, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định số 234/QĐ-BTC ngày 3/2/2017, bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và Tổ chức tài chính cho bà Phan Thị Thu Hiền.

Trước đó, ngày 16/1/2017, người tiền nhiệm của bà Phan Thị Thu Hiền, ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ TCNH đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.


Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao quyết định cho ông Nguyễn Thế Bình.

Cùng ngày, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Thế Bình, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Bình, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang kể từ ngày 6/2/2017.


Theo Baochinhphu.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: