16:05 | 25/10/2017

Nhiều đại biểu Quốc hội còn “băn khoăn” về dự án Luật Quy hoạch

(Xây dựng) - Sáng 25/10 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV tiếp tục làm việc tại Hội trường, tại phiên thảo luận về Luật Quy hoạch diễn ra sáng nay các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) còn “băn khoăn” về tính khả thi của dự thảo Luật, vì để triển khai thi hành Luật Quy hoạch cần phải sửa đổi nhiều luật hiện hành có liên quan, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch.

Buổi sáng, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch được Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày. Sau đó Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quy hoạch và làm rõ một số vấn đề của đại biểu Quốc hội nêu.


Sáng nay Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe báo cáo giải trình và thảo luận về dự án Luật Quy hoạch.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, tại Kỳ họp trước, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Quy hoạch. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Quy hoạch và nhiều nội dung trong dự thảo Luật.

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) còn băn khoăn về tính khả thi của dự thảo Luật, vì để triển khai thi hành Luật Quy hoạch cần phải sửa đổi nhiều luật hiện hành có liên quan, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các quy định trong dự thảo Luật Quy hoạch. Do đó, tại kỳ họp trước, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua dự án Luật này để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi của dự án Luật.

Trong lần trình dự án Luật Quy hoạch tại Kỳ họp thứ 4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, việc lập quy hoạch đô thị, nông thôn đã được quy định ở luật riêng (Luật quy hoạch đô thị, Luật xây dựng). Tuy nhiên, để bảo đảm tính hệ thống, dự thảo Luật quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo Luật bổ sung quy định về việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và chỉ có hiệu lực khi được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Việc công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

Phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) cho rằng: Thứ nhất, ở Điều 8 về thời kỳ quy hoạch, nhiều đại biểu đã đề cập cái này nhưng tôi cho rằng có lẽ sửa đơn giản thế này thì hay hơn, không nên có từ "đến" vì nếu càng lâu càng tốt nên tôi đề nghị đối với quy hoạch của tỉnh phải từ 20 năm trở lên, của vùng phải từ 30 năm trở lên, quốc gia từ 50 năm trở lên. Hàng năm cứ tiếp nhận các ý kiến bổ sung nhưng cứ 5 năm xem xét một lần.

Một người bạn tặng tôi một quyển ảnh Philadenphi, trước đây và bây giờ hơn 100 năm họ đã quy hoạch có cái nhà ở đó rồi và đến bây giờ họ chỉ làm thêm thôi, rất thú vị.


Đại biểu Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội)

Thứ hai, tôi đề nghị cần công khai quy hoạch càng nhiều càng tốt cho nhân dân biết. Khi chúng ta xây dựng quy hoạch cần lấy ý kiến nhưng khi quy hoạch làm xong cần công khai ở mức nhiều nhất cho Nhân dân biết vì tất cả mọi thắc mắc, ý kiến này nọ là do chúng ta không công khai. Ví dụ, vừa rồi định xây dựng lại nhà ga Hàng Cỏ thì trên mạng đủ mọi ý kiến, kể cả những ý kiến nói thế này, nói thế khác. Nhưng đoàn Hà Nội được nghe đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố trình bày rõ thì lại thấy quá hợp lý, quá hay. Do đó, tôi nghiệm ra một điều là công khai, minh bạch thì Nhân dân càng hiểu, càng chia sẻ, càng ủng hộ.

Thứ ba, tôi đề nghị những vấn đề như cho phép xây dựng 7 tầng thì phải có lý do thật chính đáng, tránh hiện tượng cứ thích mù mờ, thích bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Từ cái chuyện quanh hồ Gươm thì có quy định thế mà người nói thì nghe rất có lý, dẫn đến tất cả các chỗ khác cũng như thế. Và tôi xin thưa với Quốc hội rằng tiêu cực là ở đây.

Đại biểu Đinh Văn Nhã ( Phú Yên) cho rằng: Vấn đề thứ nhất liên quan đến chi phí lập và thẩm định quy hoạch. Nội dung này được quy định không thống nhất giữa luật này và luật hôm qua mà chúng ta thảo luận là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đang thiết kế chi phí lập, thẩm định quy hoạch lâm nghiệp là nhiệm vụ chi thường xuyên, tức là 1 khoản chi trong chi thường xuyên thuộc lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế. Luật này thì thiết kế theo hướng chi lập và thẩm định là nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Tại kỳ họp thứ 3, chúng ta thảo luận và tôi có ý kiến bằng văn bản và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo tiếp thu theo hướng tôi đề nghị nếu như được sử dụng chi từ đầu tư thì phải coi nhiệm vụ công tác lập quy hoạch là một dự án đầu tư thì mới phù hợp với Luật Đầu tư công. Hướng tiếp thu là coi công tác quy hoạch là một dự án và sẽ sửa Luật Đầu tư công, tôi cơ bản nhất trí theo hướng này sẽ có điều kiện hơn cho công tác quy hoạch.


Đại biểu Đinh Văn Nhã ( Phú Yên)

Vấn đề thứ hai nói đến công tác quy hoạch, tôi hy vọng với dự thảo này thì chất lượng quy hoạch của chúng ta sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, đối với Việt Nam của chúng ta thì tôi quan tâm nhiều hơn đến vấn đề thực hiện quy hoạch, đây là khâu có thể nói rất yếu. Khi thực hiện quy hoạch không tốt thì ảnh hưởng đến 2 nhóm lợi ích:

Một là đối với địa phương, nói đến quy hoạch là phải nói đến sử dụng đất của địa phương. Nhất là bây giờ chúng ta lại bổ sung quy hoạch vùng, chồng lấn giữa các địa phương mà không có chủ quản thì tôi nghĩ cũng là khó.

Hai là nếu như quy hoạch thực hiện chậm và người dân lâu nay sợ nhiều vấn đề nhưng người dân sợ kéo dài nhất là sợ quy hoạch treo. Từ thiết kế của dự án luật này liên quan đến phần tổ chức thực hiện, liên quan đến vấn đề này tôi thấy quy định còn hơi chung.

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hoà) phát biểu: Về điểm đ khoản 1 Điều 5 có hai đại biểu nói bỏ khoản này, còn đại biểu Khánh nói quy hoạch thủ đô tôi nghĩ cân nhắc thêm vì nó có quy hoạch đô thị rồi. Tuy vậy, tôi cũng sẽ bổ sung vào ý kiến này. Tôi đề nghị tại điểm đ khoản 1 Điều 5 cần ghi rõ: "Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch sử dụng đất trừ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật khác". Theo ý kiến của tôi, tôi ủng hộ Ban soạn thảo là giữ quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn nhưng thêm quy hoạch sử dụng đất. Tôi minh chứng cho điều này, để đảm bảo cho các luật chứ không riêng gì luật này và các luật khác không chồng lấn nhau. Tôi có thể lấy một ví dụ minh họa để có thể bảo vệ ý kiến của mình.


Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hoà)

Trường hợp cụ thể ở Bình Thuận, đó là việc ông Michel Cansim - người Mỹ được cấp giấy phép xây dựng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Southport nhưng khu đất được giao cho nhà đầu tư này lại nằm trong phần quy hoạch khai thác khoáng sản mà tỉnh Bình Định đã giao cho chủ đầu tư khác. Do không triển khai được dự án, Cty này đã kiện Chính phủ Việt Nam và đòi bồi thường 3,7 tỷ đô la Mỹ trong khi họ mới bỏ ra 200 nghìn đô la Mỹ. Họ cho rằng việc khai thác khoáng sản như thế làm hỏng mất khu du lịch, mất lợi nhuận tiềm năng của họ là 4 tỷ đô la Mỹ nên bắt Việt Nam phải đền bù số tiền đó. Trong vụ kiện này Việt Nam đã thắng, song đó là bài học đắt giá cho những quy hoạch chồng lấn, không có luật điều chỉnh để kiểm soát. Do đó, tôi đề nghị bổ sung phần đuôi mà tôi đã trình bày.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông) phát biểu: Nếu như được Quốc hội thông qua thì dự kiến Luật Quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và tại điều khoản chuyển tiếp có rất nhiều các công việc mà được triển khai kể từ khi dự án luật được công bố, ví dụ như việc tích hợp theo quy định các loại quy hoạch theo quy định tại Điều 5 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2020 và Chính phủ rà soát, ban hành các danh mục quy hoạch quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 70 trước ngày 01/01/2019.


Đại biểu Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)

Để thực hiện điều này tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của đại biểu Đinh Văn Nhã đã phát biểu trước tôi, tức là ở Điều 9, quy định chi phí lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch được sử dụng vốn đầu tư công. Tôi cho rằng vốn đầu tư công trung hạn cũng như việc phân bổ vốn trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2018 đã phải có mục này ở trong đó. Một vấn đề đặt ra hiện nay việc tích hợp cũng như triển khai các công việc theo quy định của Luật Quy hoạch thì hết bao nhiêu tiền, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo cung cấp thêm cho Quốc hội.

Vấn đề thứ hai, liên quan đến trong báo cáo dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ có kiến nghị với Quốc hội trong trường hợp không bố trí được vốn thì không ban hành chính sách mới. Ở đây là cơ quan soạn thảo cũng như Bộ Tài chính cũng phải trả lời trước Quốc hội biết được là từ khi luật này được công bố thì việc triển khai theo điều khoản chuyển tiếp việc lập, tích hợp các quy hoạch thì có thể bố trí được vốn, đủ vốn để thực hiện các quy định ở trong điều khoản chuyển tiếp hay không để thực hiện kỳ quy hoạch năm 2021 và 2030, nếu được cần phải đưa vào điều khoản chyển tiếp, bởi vì Luật Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Như vậy, Điều 9 của Luật Quy hoạch cũng có hiệu lực từ 01/01/2019, nhưng để không thể căn cứ vào một điều luật chưa có hiệu lực để phân bổ vốn cho việc lập này. Do đó nếu được thì cần phải đưa vào điều khoản chuyển tiếp về việc phân bổ vốn này.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: Đây là luật rất khó và quan trọng mà chúng ta phải làm. Tuy nhiên, nó liên quan nhiều vấn đề và nội dung nên phải đưa ra kỳ họp này là lần thứ 3. Sau kỳ họp thứ 3 cho ý kiến Ban soạn thảo phối hợp Ủy ban Kinh tế Quốc hội hết sức nỗ lực nghiên cứu tiếp thu tối đa tất cả ý kiến các đại biểu, cố gắng hoàn chỉnh đảm bảo chất lượng tốt nhất để đưa ra kỳ họp thứ 4 lần này. Nhưng cũng có một số ý kiến đại biểu tôi thấy cần giải trình rõ thêm một số nội dung như sau:

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Thứ nhất, tại sao Luật Quy hoạch này lại không điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn mà vẫn để thực hiện riêng là vẫn thực hiện theo Luật Đô thị và Luật Xây dựng. Lý do thứ nhất là do Luật Quy hoạch của chúng ta điều chỉnh về không gian lãnh thổ ở một quy mô lớn cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh và cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực trên lãnh thổ đó. Trên thế giới hầu hết đều có quy hoạch đô thị này riêng cho phát triển đô thị.


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Thứ hai là quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm tổ chức và sắp xếp không gian sống và phát triển một đô thị, điểm dân cư cụ thể nên có những yếu tố yêu cầu về kỹ thuật khác nhau dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể để thiết lập lên các không gian sống đó. Do vậy, cần phải có quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện được quy định ở một luật riêng. Ta đang có Luật Đô thị và Luật Xây dựng có thể thực hiện riêng cho tính đặc thù của quy hoạch này.

Việc hình thành các quy hoạch đô thị xuất phát từ việc phát triển kinh tế và nhu cầu phát triển khách quan của xã hội và phụ thuộc vào tình hình cụ thể phát triển trong quy hoạch tổng thể của quốc gia. Tuy nhiên, quy hoạch đô thị và nông thôn này chúng tôi cũng đã đưa một điều khoản để quy định rằng tuy là áp dụng riêng theo Luật Đô thị và Luật Xây dựng nhưng các nguyên tắc chung của Luật Quy hoạch thì tất cả các quy hoạch này vẫn phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc chung của bộ luật này.

Vấn đề thứ hai, là lập quy hoạch tổng thể quốc gia theo phương pháp tích hợp, thì báo cáo với Quốc hội đây là lần đầu tiên chúng ta đưa ra khái niệm này. Đây là xu thế mà từ tình hình thực tiễn, từ kinh nghiệm của các nước đặt ra và thấy rằng chúng ta không thể ngành nọ, ngành kia mà tự tách rời nhau ra để lập từng quy hoạch riêng, cần phải có sự tích hợp lại để có sự thống nhất, tránh xung đột, tránh mâu thuẫn và phát huy được tối đa các lợi ích, lợi thế của các ngành, các địa phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức lập phương pháp này nên chắc chắn sẽ còn có vấn đề khó, vấn đề thách thức trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Do vậy, chúng tôi rất là nhất trí với một ý kiến của một đại biểu nêu là chúng ta cần phải đẩy mạnh các ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các phần mềm để làm sao phương pháp của chúng ta xây dựng đảm bảo thống nhất và công khai, minh bạch một cách độc lập, chất lượng tốt nhất và với thời gian nhanh nhất. Chúng tôi cũng đồng ý làm rõ trong quá trình tổ chức triển khai.

Vũ Chiến

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: