09:53 | 15/05/2019

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Xây dựng) - Đó là chủ đề của hội thảo do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức dự kiến diễn ra vào ngày 20/8/2019 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội.

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi (Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Theo Ban Tổ chức: Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động thiết thực tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác Hồ, kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019).

Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” là trí tuệ, tâm huyết, thể hiện lòng kính yêu vô hạn của cán bộ, Đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương hướng về Bác, nghĩ về Bác, làm theo Bác, noi gương Bác. Tôn vinh và làm lan tỏa trong xã hội những gương người tốt, việc tốt, góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, người lao động “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nội dung hội thảo bao gồm: Ngoài báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo; phát biểu chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hội thảo tập trung thảo luận những vấn đề về lý luận và thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, những kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt về phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; về gương người tốt, việc tốt của cán bộ, Đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương.

Hải Đăng

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: