19:20 | 12/02/2018

Ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Thực hiện các hoạt động đối ngoại trọng tâm

(Xây dựng) – Theo ông Phạm Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, trong năm 2018, Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện các công việc đối ngoại trọng tâm như:

Thực hiện nội dung biên bản của các Kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ; chủ động tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành; tích cực mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đa phương; tạo điều kiện cho DN mở rộng hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư ở nước ngoài...

Đồng thời, Vụ sẽ tích cực vận động tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án, chương trình thuộc các lĩnh vực ưu tiên của Bộ và của nhà tài trợ, đặc biệt là các chương trình phát triển nhà ở xã hội, chương trình cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn đô thị và KCN, chương trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; theo dõi và quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA đảm bảo hiệu quả...

Vụ cũng sẽ tiếp tục rà soát các Luật và các văn bản dưới Luật liên quan do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo cho phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời đánh giá tác động của Hiệp định tự do thương mại FTA khu vực và song phương đối với hệ thống pháp luật ngành Xây dựng để tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện chính sách pháp luật cho phù hợp.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế trong các lĩnh vực ngành Xây dựng, tạo điều kiện cho các DN xây dựng cập nhật thông tin, có dịp tiếp xúc với các đối tác nước ngoài và thiết lập hợp tác thương mại, đầu tư...

PV

Các bài đã đăng: