15:28 | 09/12/2015

Ông Vũ Hồng Bắc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016

(Xây dựng) - Sáng nay 9/12, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII tiếp tục làm việc, đã tiến hành miễn nhiệm và bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Với hình thức bỏ phiếu kín, các đại biểu đã thực hiện việc bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Hồng Bắc để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Dương Ngọc Long để nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Đoàn Thị Hảo để nhận nhiệm vụ mới làm Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Ma Thị Nguyệt để nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ đạt 94,12 %; bầu ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ đạt 97,06%; bầu ông Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Sông Công giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ đạt 86,76%; bầu ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ đạt 86,76%.

Ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên là kỹ sư kinh tế nông nghiệp, và quê quán tại Quỳnh Phụ, Thái Bình.

NTV

Các bài đã đăng: