15:59 | 15/11/2017

Phú Thọ: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp

(Xây dựng) - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ở khu Tân An, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngày 15/11.


Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương tặng quà cho một số hộ nghèo khu Tân An.

Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Thanh - Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo Quân khu 2, Ngân hàng Công thương Việt Nam và đông đảo nhân dân khu Tân An, thị xã Phú Thọ.

Phát biểu tại ngày Hội, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và khu Tân An đã đạt được trong những năm qua. Ông đề nghị, các ngành liên quan và thị xã Phú Thọ tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của làng, xã; tập trung các biện pháp giúp 6 hộ gia đình ở khu Tân An thoát nghèo; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó cộng đồng trong khu dân cư; chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách...

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả và thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; quán triệt, hướng dẫn triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Đặc biệt, ưu tiên chăm lo cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở phường, xã và khu dân cư vì đây là địa bàn quan trọng nhất trong hoạt động, công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Bình đã tặng quà cho 6 hộ nghèo trong khu Tân An; tặng 5 bộ máy vi tính cho trường Tiểu học Hùng Vương và tặng 100 triệu đồng cho phường Hùng Vương để mua trang thiết bị văn hóa phục vụ nhân dân.

Nhật Nguyên

Các bài đã đăng: