20:21 | 24/06/2019

Rà soát việc triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về rà soát việc triển khai Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh minh họa.

Ngày 21/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2907/BXD-KHTC về việc báo cáo một số nội dung về rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg, trong đó Bộ Xây dựng kiến nghị việc một số trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng hiện đang trong quá trình chuyển đổi hoặc sáp nhập thành Chi cục quản lý chất lượng, cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng. Ngoài ra, quá trình cổ phần hoá các trung tâm còn lại gặp khó khăn, vướng mắc do chủ trương sáp nhập Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải.

Nội dung kiến nghị đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu theo hướng sẽ nghiên cứu và bổ sung trong quá trình sửa đổi Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg trong năm 2020 tại Văn bản số 3224/BKHĐT-PTDN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Bộ Xây dựng thống nhất với nội dung trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: