22:58 | 08/08/2017

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1791/BXD-HTQT gửi Bộ Ngoại giao về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế.


Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2426/BNG-LPQT ngày 03/7/2017 của Bộ Ngoại giao về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện đang là Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong 03 Ủy ban liên Chính phủ (UBLCP) gồm: UBLCP Việt Nam – Cuba, UBLCP Việt Nam – An-giê-ri và UBLCP Việt Nam – Li-bi.

UBLCP Việt Nam – Cuba được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần luân phiên tại Việt Nam và Cuba. Quan hệ Việt Nam – Cuba là mối quan hệ đặc biệt nên Đảng, Chính phủ của cả hai nước đều rất quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để hai bên thực hiện đầy đủ các cam kết của mình.

UBLCP Việt Nam – An-giê-ri được tổ chức định kỳ 02 năm một lần luân phiên tại Việt Nam và An-giê-ri. Hiện nay Bộ Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành triển khai Biên bản Kỳ họp lần thứ 10 và chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 11 dự kiến tổ chức vào cuối năm 2017 tại thủ đô An-giê, An-giê-ri .

Đối với UBLCP Việt Nam – Libi, do tình hình chính trị tại Libi thay đổi nên các kỳ họp không thể tổ chức theo kế hoạch. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng vẫn đôn đốc các Bộ, ngành phía Việt Nam triển khai thực hiện các nội dung đã ký trong Biên bản tại Kỳ họp lần thứ 11 được tổ chức tại thủ đô Tri-pô-li, Libi vào tháng 11/2009và thường xuyên liên hệ với Đại sứ quán Libi tại Việt Nam để thúc đẩy phía Bạn chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần tiếp theo.

Rà soát, thống kê các điều ước quốc tế (ĐƯQT) và thỏa thuận quốc tế (TTQT)

Thực hiện Luật ĐƯQT (2016), trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ động tham gia ký kết và chủ trì ký kết nhiều ĐƯQT và TTQT song phương, đa phương; thiết lập và thúc đẩy được các quan hệ đối tác hiệu quả, nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

Các ĐƯQT, TTQT đã được Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện thủ tục theo đúng quy định của Luật ĐƯQT. Nhìn chung, các bên nghiêm chỉnh thực hiện cam kết đã ghi trong biên bản. Đối với các ĐƯQT, TTQT có nhiều bên tham gia thực hiện như Biên bản các kỳ họp UBLCP, Bộ Xây dựng với tư cách là cơ quan chủ trì đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương triển khai cam kết theo đúng tiến độ và nội dung cam kết tại Biên bản kỳ họp. Trong trường hợp có khó khăn, các bên thường thông tin cho nhau biết để tìm các biện pháp cùng khắc phục, giải quyết.

Thu Giang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: