15:40 | 11/03/2019

Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ vừa bàn hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng.


Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, Hội đồng thẩm định của Dự án còn có 15 ủy viên là các lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai…

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên cũng như việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: