12:01 | 08/09/2011

Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ngày 06/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựng Miền Tây. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có trụ sở tại TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Trường là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Xây dựng.

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây hoạt động theo điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT có trách nhiệm kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Được biết, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây có hơn 140 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, 100% giảng viên có trình độ đại học, trên đại học. Nhà trường đã đầu tư đủ hệ thống phòng vẽ, phòng lab, phòng vi tính, phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng thực hành thực tập, những thiết bị máy móc phục vụ cho giảng dạy và thực nghiệm. 30 năm qua, Trường đã đào tạo được hơn 10 nghìn cán bộ kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng, hơn 1.500 công nhân kỹ thuật xây dựng, 50 kiến trúc sư và hơn 850 kỹ sư xây dụng cho các tỉnh ĐBSCL.


Thư Kỳ (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: