23:29 | 08/02/2018

Thanh tra Bộ Xây dựng: Kiểm điểm tập thể lãnh đạo

(Xây dựng) – Ngày 8/2 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo. Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, cũng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Thanh tra Bộ Xây dựng.


Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo đó, trong năm 2017, các đoàn Thanh tra được triển khai phủ kín các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ, kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, khả thi và được các đối tượng thanh tra nghiêm túc chấp hành. Qua công tác thanh tra, đã đề nghị sửa đổi một số cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng không còn phù hợp với thực tiễn, góp phần chấn chỉnh, lành mạnh hoạt động đầu tư xây dựng và các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước.

Theo nguyên tắc chỉ đạo tạo thành “Bộ máy và phương thức vận hành bộ máy” khoa học, phú hợp với pháp luật, chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và điều kiện thực tiễn của cơ quan thanh tra; một việc chỉ một người chịu trách nhiệm, một người có thế chịu trách nhiệm nhiều việc; phân công nhiệm vụ, định hướng từng công việc cụ thể, rõ ràng, gắn trách nhiệm và tiến độ hoàn thành, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và có biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời, chính vì vậy, trong năm 2017 Thanh tra Bộ đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản có thời hạn hoàn thành trước 1 ngày; văn bản không ghi thời hạn, hoàn thành trong phạm vi 7 ngày kể từ khi bàn giao nhiệm vụ…

Với quan điểm tập thể chỉ có sức mạnh khi đoàn kết và có kỷ luật nghiêm minh; xử nghiêm nhưng không xử quá; khen, chê đúng mực và kịp thời, Thanh tra Bộ đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng có 20 cá nhân gồm: 3 Trưởng đoàn giỏi; 1 Phó trưởng đoàn giỏi; 2 thành viên đoàn giỏi; 5 người phát hiện xử lý vi phạm hành chính giỏi; 3 người đôn đốc thu hồi sau thanh tra giỏi; 6 người giải quyết khiếu nại tố cáo giỏi. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ cũng phê bình 2 phòng ban và cá nhân, yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và chấp hành nội quy, quy chế cơ quan.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thanh tra Bộ đã đoàn kết quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tăng cường, đề cao vai trò giám sát đoàn Thanh tra theo Thông tư 05/2015 và Chỉ thị 753A ngày 17/4/2017 của Chánh thanh tra quy định hoạt động giám sát đoàn thanh tra của cơ quan Thanh tra Bộ; tăng cường phối hợp với Thanh tra các Bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước xử lý các phát sinh nếu có… Phát huy và kế thừa những thành tự đã đạt được trong năm 2017, Thanh tra Bộ đã đề ra các phương hướng, kế hoạch trọng tâm trong năm 2018 để có thể hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bản kiểm điểm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức tham dự Hội nghị.

Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã biểu dương sự đổi mới sáng tạo của Thanh tra Bộ trong năm 2017 đó là: Đổi mới nội dung phương thức chỉ đạo điều hành, phân công công việc rõ ràng, minh bạch; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác nội bộ; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt quy chê dân chủ, thi đua khen thưởng kịp thời tạo động lực cho các cán bộ phấn đấu làm việc, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và là cơ sở cho sự ổn định trong công việc.

Tuy có nhất chí với bản kiểm điểm nhưng để nâng cao hoạt động của Thanh tra Bộ, Bộ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ cần làm rõ hạn chế và nguyên nhân dẫn đến hạn chế đó, đặc biệt lưu ý đến một số vấn đề như: Tăng cường vai trò giám sát; tăng cường phối hợp với Thanh tra các Bộ, ngành và Kiểm toán Nhà nước; tập chung giám sát giải quyết các đơn thư tố cáo; cần giao việc chính xác, đúng người đúng việc để cán bộ có thể phát huy được sở trường, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra xem các nhiệm vụ được giao có thực hiện đúng theo mục tiêu, định hướng không; xử lý nghiêm minh các vấn đề sai phạm, đúng người, đúng vấn đề vi phạm; tăng cường hưỡng dẫn, bám sát cơ sở…

Trong năm tới đề nghị Thanh tra Bộ thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Bộ; làm tốt công tác tham mưu, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; mỗi một cá nhân phải tự hoàn thiện bản thân để xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, vướt qua khó khăn, cám dỗ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, công nhân viên thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: