21:41 | 16/05/2012

Thống nhất bổ sung Dự án thủy điện Đồng Văn vào quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Mã

Phúc đáp Bộ Công Thương đề nghị góp ý quy hoạch Dự án thủy điện Đồng Văn trên sông Chu thuộc tỉnh Nghệ An để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Bộ Xây dựng đã chính thức có ý kiến như sau:

Dự án thủy điện Đồng Văn có công suất 28MW, công trình nằm tại địa bàn xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Theo kết luận của Tư vấn lập Báo cáo bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Đồng Văn cho thấy Dự án mang lại hiệu quả kinh tế. UBND tỉnh Nghệ An đã có đề nghị bổ sung Dự án thủy điện Đồng Văn vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh tại Văn bản số 7623/UBND-CN ngày 06/12/2011.

Bộ Xây dựng thống nhất bổ sung Dự án thủy điện Đồng Văn vào quy hoạch bậc thang thủy điện Sông Mã. Trong quá trình triển khai, thực hiện Dự án, cần đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.


Tố Anh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: