09:38 | 23/07/2015

Thông báo chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần cơ giới và xây lắp số 9 tại Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà

(Xây dựng) - Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 trân trọng thông báo Cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Hà với các nội dung sau:

Tên doanh nghiệp chào bán: Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà

Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0206294668 Fax: 0206268606

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất truyền tải và phân phối điện.

Vốn điều lệ: 650.000.000.000 đồng.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần chào bán: 600.000 cổ phần.

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

Giá chuyển nhượng tối thiểu: 10.000 đồng/cổ phần

Điều kiện tham dự chào giá: Tổ chức và cá nhân đủ năng lực tham gia chào giá cạnh tranh mua toàn bộ cổ phần chào bán của Công ty.

Địa điểm nộp thư chào giá: Công ty CP Cơ giới và Xây lắp số 9, Số 35, đường số 2, KP 4, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận thư chào giá: ngày 21 tháng 07 năm 2015 đến trước 16h ngày 24 tháng 07 năm 2015.

Thời gian mở và xét hồ sơ chào giá: ngày 27 tháng 07 năm 2015.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cổ phần liên hệ phòng kế toán Công ty.

Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 07 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC


Các bài đã đăng: