21:58 | 18/11/2017

Thủ tướng bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ

Tại Quyết định 1833/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.


Theo Hoàng Diên/BaoChinhphu.vn

Các bài đã đăng: