08:57 | 02/03/2011

Thuê tư vấn cá nhân đánh giá hiện trạng thoát nước, vệ sinh của Việt Nam

Xét đề nghị của Cục Hạ tầng kỹ thuật về việc thuê tư vấn cá nhân thực hiện việc đánh giá hiện trạng thoát nước, vệ sinh của Việt Nam và hỗ trợ thực hiện một số công việc chuẩn bị tài liệu cho dự án cấp nước, nước thải đô thị Bộ Xây dựng đã chính thức có ý kiến:

Cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án cấp nước và nước thải đô thị đến 30/9/2011để hoàn tất các công việc chuẩn bị ký Hiệp định tín dụng cho Dự án đầu tư cấp nước và nước thải đô thị.

Cho phép thuê tuyển các chuyên gia tư vấn cánhân để thực hiện việc đánh giá hiện trạng thoát nước, vệ sinh của Việt Nam và hỗ trợ thực hiện một số công việc chuẩn bị tài liệu cho dự án đầu tư cấp nước, nước thải đô thị; chi phí thuê tuyển các chuyên gia tư vấn được thanh toán từ nguồn kinh phí cấp cho dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án cấp nước và nước thải đô thị.

Uỷ quyền cho Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật tổ chức tuyển chọn trong số các chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu công việc và trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định.


Thùy Anh (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: