17:16 | 24/07/2014

Công bố thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An

(Xây dựng) - Ngày 24/07/2014, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An.


Ông Thái Văn Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An cho lãnh đạo nhà trường.

Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An, tiền thân là Trường Công nhân Kỹ thuật Truyền thanh Nghệ Tĩnh từ ngày 30/09/ 1978, đến năm 1998, Trường đổi tên thành Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Phát thanh Truyền hình Nghệ An theo Quyết định số 3426/QĐ.UB, ngày 16/9/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Năm 2007, Trường trở đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC theo Quyết định số 741/QĐ.UBND.VX ngày 26/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và đổi tên thành Trường Truyền thông đa phương tiện VTC theo Quyết định số 305-QĐ/TCCB-VTC ngày 09/5/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC. Ngày 08/5/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An trên cơ sở nâng cấp Trường Truyền thông đa phương tiện VTC.


Toàn cảnh buổi Lễ

Theo đó, Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An là đơn vị sự nghiệp dạy nghề công lập nằm trong hệ thống giáo dục đào tạo nghề, có tư cách pháp nhân, có con đấu và tài khoản riêng; có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính theo phân công, phân cấp của cơ quan có thẩm quyền và trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa: 100% cán bộ, giáo viên có trình độ từ Đại học trở lên, trong đó trên 40% trình độ Thạc sĩ. Trong điều kiện tình hình mới, cán bộ, giáo viên Trường luôn xác định rõ nhiệm vụ không ngừng học tập, nang cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngành nghề đào tạo: Phóng viên, Biên tập viên Đài cơ sở; Quay phim; Kỹ thuật sửa chữa máy tính; Quản trị mạng máy tính; Điện tử công nghiệp…trình độ Trung cấp, Sơ cấp và Dạy nghề thường xuyên. Ngoài ra, Trường còn đào tạo Tin học Ngoại ngữ theo nhu cầu xã hội.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn : Đào tạo nghề trình độ Trung cấp, sơ cấp, thường xuyên thuộc các lĩnh vực Công nghệ, Kỹ thuật, Truyền thông và Dịch vụ; Đào tạo công nhân kỹ thuật cho các nhà đầu tư trong chiến lược phát triển thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An và theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Phát thanh - Truyền hình; Đào tạo ngoại ngữ cho người lao động (tiếng Nhật, tiếng Anh,…); Đào tạo, bồi dưỡng về Tin học; Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, sản xuất và đời sống; tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường và đặc điểm kinh tế vùng miền; Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp cho lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; Thực hiện các nhiệm vụ theo điều lệ Trường Trung cấp nghề.

Trong điều kiện hoàn cảnh mới, Trường Trung cấp nghề Công nghệ và Truyền thông Nghệ An quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường thành Trường nghề trọng điểm, đào tạo nghề đạt chuẩn cấp độ Quốc gia, Khu vực Asean và Quốc tế, làm tiền đề nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề.

Quang Hợp

Các bài đã đăng: