16:30 | 17/07/2014

BR-VT:

Thực hiện NQ HĐND thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.

(Xây dựng) - Bước sang ngày làm việc thứ 3, sáng nay 17/7 kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục phiên chất vấn với các nội dung: Biện pháp và giải pháp nào để thu hồi các dự án chậm triển khai; đời sống nhân dân trong vùng của dự án chậm triển khai rất khó khăn, người dân không được thực hiện các quyền của mình, UBND tỉnh có giải pháp đột phá nào để giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn; Chất vấn về quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông trong việc có hay không việc đầu tư lãng phí trong mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin; hiện nay số lượng cán bộ thông tin truyền thông của tỉnh còn thấp, có tương xứng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT? Vì sao cơ sở hạ tầng thông tin của tỉnh rất tốt song lại không đáp ứng yêu cầu minh bạch về thông tin.


Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, thẳng thắn. Hôm nay (17/07), kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc tốt đẹp.

Sau phần chất vấn, thay mặt UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình – Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu và cử tri, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh và nhấn mạnh: các ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh đã góp phần rất quan trọng giúp UBND tỉnh trong công tác điều hành, chỉ đạo thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở xem xét các đề án, tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND, ý kiến của đại biểu, kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết về các nhóm vấn đề, gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách, đầu tư của doanh nghiệp; Nghị quyết về văn hóa xã hội; Nghị quyết về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể; Nghị quyết về quản lý tài nguyên môi trường; Nghị quyết về quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; Nghị quyết về cải cách hành chính; Nghị quyết về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Sau khi thông qua 20 nghị quyết, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và thẳng thắn. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị, ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp này, tăng cường phối hợp để tổ chức thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: