23:12 | 20/07/2014

TP Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đã đề ra

(Xây dựng) - Đó là khẳng định của đ/c Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Thái Nguyên, khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.


Ông Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp.

Trước khi các vị đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo một số nội dung và giải pháp chủ yếu của UBND thành phố trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đ/c Chủ tịch thành phố nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014, thành phố cần triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, của Thành ủy, HĐND thành phố đi đôi với phát huy tính năng động, sáng tạo của cơ sở và các địa phương, trong đó trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ - thương mại, phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Với quyết tâm phấn đấu đạt và vượt mục tiêu đã đề ra, đ/c Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh 07nội dung, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2014 là:

1. Phát huy những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2014, vượt qua khó khăn, thách thức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ cả về tốc độ, chất lượng tăng trưởng đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế thành phố. UBND thành phố tiếp tục giao các phòng, ban, đơn vị tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2014 là “Tập trung xây dựng môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010 - 2015”.

Triển khai nghiêm túc kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 16/01/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2014 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về mục tiêu nhiệm vụ công tác giai đoạn 2013 - 2015; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu nhất là một số chỉ tiêu đạt thấp để bổ sung các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014.

Tập trung cải thiện môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Triển khai các giải pháp phát triển hệ thống chợ trên địa bàn.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035; Công bố điều chỉnh quy hoạch mở rộng và đổi tên Quảng trưởng 20/8 mang tên Quảng trường Võ Nguyên Giáp; quy hoạch chi tiết và mở rộng không gian đô thị theo hướng hình thành các khu đô thị mới, giành quy đất ở khu vực trung tâm thành phố để phát triển cây xanh và xây dựng các công trình cao tầng, tạo không gian đô thị hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Kiểm tra chặt chẽ việc xây dựng các công trình chuyển tiếp, các công trình mới để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác chỉnhtrang đô thị; tập trung xử lý tình trạng xây dựng trái phép, không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, tình trạng ô tô chở vật liệu vương vãi trên địa bàn.Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường; xây dựng và trật tự đô thị. Thực hiện thí điểm công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất tại xã Phúc Xuân theo dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính về xây dựng cơ sở dữ liệu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Triển khai có hiệu quả các nội dung dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới để phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên, tập trung vào các công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1, lộ giới 22,5m; Cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương; cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 5, phường Hoàng Văn Thụ; cải tạo hồ điều hòa Xương Rồng 2; Xây dựng trường mầm non Đồng Quang.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp của Tỉnh và thành phố.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân; quan tâm đầu tư ngân sách Nhà nước, thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn...Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị an toàn và bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2014 có 04 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, trách nhiệm công vụ, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác thanh tra công vụ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa” ở thành phố và các xã, phường. Công khai, minh bạch và đơn giản hoá các thủ tục hành chính theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý hành chính nhà nước.

5. Thực hiện các giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội:

Quan tâm giải pháp phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng giáo dục và đào, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt coi giáo dục nhân cách, phẩm chất đạo đức lối sống. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục ở tất cả các cấp học. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình đảm bảo đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt các chính sách xã hội nhất là đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giảm tỷ suất sinh thô và quan tâm đầu tư phát triển các khu vực còn khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin truyền thông, phục vụ tốt công tác sinh hoạt văn hoá của nhân dân và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và thành phố.

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình tôn giáo, học sinh, sinh viên và người nước ngoài để chủ động có biện pháp phối hợp giải quyết hiệu quả khi có tình huống diễn ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân theo Luật tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã được HĐND thành phố thông qua; các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của UBND thành phố, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các thành phần kinh tế và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

7. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tiếp tục triển khai nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa IX) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, coi đây là sinh hoạt chính trị thường xuyên gắn liền với thực tiễn mỗi cấp, mỗi ngành, đơn vị, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, từ đó có những hành động đúng đắn, động cơ trong sáng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

(Theo thainguyencity.gov.vn)

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: