18:36 | 18/01/2019

Tình hình triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê Nhà nước của Bộ Xây dựng

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng mới có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê Nhà nước.


Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng mới đi vào vận hành đảm bảo các tiêu chí công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Bộ Xây dựng, các công việc đã thực hiện đó là: Rà soát, chuẩn hóa các chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Xây dựng, ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng; Quy hoạch, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng; Tin học hóa quy trình tổng hợp, phổ biến thông tin thống kê ngành Xây dựng;

Hoàn thành xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng theo các yêu cầu tại Thông tư số 06/2018/TT-BXD và Thông tư số 07/2018/TT-BXD; Triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng cho 63 Sở Xây dựng địa phương trong quý IV/2018.

Một số vướng mắc trong quá trình triển khai: Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng mới được hoàn thành và tập huấn sử dụng, do đó các Sở Xây dựng địa phương cũng như các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Xây dựng đang trong quá trình làm quen với phần mềm để có thể cập nhật, tổng hợp dữ liệu lên hệ thống; Cán bộ chuyên trách làm công tác thống kê tại các Sở Xây dựng địa phương đa phần là kiêm nhiệm. Vì vậy việc thu thập, cập nhật dữ liệu còn chưa kịp thời hoặc dữ liệu thu thập không được đầy đủ theo quy định.

Công việc ưu tiên triển khai trong năm 2019: Phối hợp với các Sở Xây dựng địa phương trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu lên Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng; Tăng cường công tác an toàn, an ninh mạng cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cơ quan Bộ Xây dựng để đảm bảo công tác an toàn dữ liệu cho Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng.

Nghiên cứu xây dựng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy trong các cuộc điều tra do Bộ Xây dựng chủ trì.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: