19:24 | 09/01/2017

Trung tâm KĐXD Nghệ An: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

(Xây dựng) - Ngày 9/1, tại TP Vinh, Trung tâm Kiểm định xây dựng (KĐXD) Nghệ An đã triển khai Hội nghị công chức, viên chức năm 2017. Tham dự có đại diện Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An và đại diện Phòng, Ban của Sở Xây dựng Nghệ An.


Quang cảnh Hội nghị.

Mặc dù công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng gặp rất nhiều khó khăn do có sự thay đổi các Nghị định, Thông tư... nhưng năm 2016, Trung tâm đã ký hợp đồng kiểm định chất lượng 20 công trình mới và 24 hợp đồng kiểm định của các năm trước chuyển sang; Tiến hành thẩm tra 41 công trình trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt công tác thí nghiệm tại hiện trường và các mẫu thí nghiệm; Hoàn thành công tác giám sát công trình và quan trắc... Với sự nỗ lực của Trung tâm, năm 2016, doanh thu mỗi người đạt 240 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng….

Hiện nay, Trung tâm được Nhà nước đầu tư trên 13 tỷ đồng để mua sắm thiết bị, thí nghiệm hiện đại phục vụ công tác kiểm định chất lượng xây dựng như: Máy siêu âm cọc khoan nhồi; Bộ thí nghiệm hóa nước; Máy thủy chuẩn điện tử; Máy toàn đạc điện tử; Thiết bị kiểm tra sức chịu tải của cọc bê tông cốt thép; Máy nén tam liên (loại 3 vị trí) với bộ hiện số; Máy siêu âm cốt thép; Máy kiểm tra đa năng (Uốn/kéo/nén); Thiết bị kiểm tra, kiểm định kết cấu các công trình xây dựng, cầu các loại, đập thủy điện;… Với thiết bị được đầu tư như vậy, Trung tâm thực hiện được 22 nhóm thí nghiệm, 110 phép thử, đáp ứng được yêu cầu về thí nghiệm, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng.


Ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc Trung tâm KĐXD Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động năm 2016.

Hội nghị đã thống thông qua phương án thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 và doanh thu tăng 5% so với 2016, hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, bảo đảm việc làm với mức lương gần 7 triệu đồng/người/tháng; từng bước phát triển trở thành Trung tâm KĐXD của vùng Bắc Trung bộ.

Phương hướng năm 2017 được xác định: Tiếp tục thực hiện dự án Nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm định xây dựng Nghệ An (phần thiết bị) theo Quyết định số 345/QĐ-TTg ngày 16/3/2015 về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015 (đợt 2) cấp cho dự án: 23,419 tỷ đồng, thời gian 3 năm từ 2015-2017; Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 tính đến năm 2030.

Trong năm 2017, Trung tâm đề nghị các cơ quan có chức năng bổ sung thêm các nhiệm vụ: Điều chỉnh, bổ sung thêm các phép thử thí nghiệm, thí nghiệm đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, Sản phẩm xây dựng để chứng nhận sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2014/BXD), thí nghiệm đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, sản phẩm xây dựng phục vụ cho công tác nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, khảo sát địa hình, địa chất công trình, kiểm định chất lượng các công trình, đưa ra phương án bảo trì đối với các công trình sử dụng nguồn vốn Ngân sách theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, tham gia công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và thẩm tra thiết kế các công trình (Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An).

Quang Hợp

Các bài đã đăng: