18:44 | 23/01/2019

Viện Kinh tế Xây dựng: Tiếp tục đi đầu trong các hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng

(Xây dựng) – Sáng 23/01, Viện Kinh tế Xây dựng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; ông Lê Văn Cư - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng; ông Phạm Văn Khánh - Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng; bà Đỗ Thị Phong Lan - Phó vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ; cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ và các đơn vị trực thuộc khác.


Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Viện Kinh tế Xây dựng triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp ít khó khăn, thách thức. Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng và hợp tác các đơn vị khác trong và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý Nhà nước; nghiên cứu khoa học; hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và thực hiên các công tác khác.


Ông Lê Văn Cư – Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng báo cáo kết quả công tác năm 2018 tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng Lê Văn Cư đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo như báo cáo thì trong năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế Xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.

Trong năm 2018, Viện đã nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách góp phần hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng như: Đã chủ trì soạn thảo Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày tại Hội nghị toàn quốc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Đã nhận được sự đánh giá cao của Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh đó Viện cũng đã đề xuất một số nội dung chủ yếu để sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng 2014; Kiến nghị Bộ Xây dựng những nội dung cần sửa đổi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Tham gia cùng các đơn vị tham mưu của Bộ trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; Góp ý mộ sô văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị chức năng của Bộ thực hiện: Luật Quản lý phát triển đô thị; Quy định chi tiết một số nội dung của dự án đầu tư xây dựng áp dụng hình thức hợp đồng EPC; Hướng dẫn điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng; Hướng dẫn một số nội dung về thẩm định dự án, thiết kế…

Dưới sự đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Viện và sự nỗ lực của các cán bộ nghiên cứu, Viện và Phân viện đã tập trung thực hiện 2 đề án hoàn thiện hệ thống định mức - giá xây dựng và đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Toàn cảnh Hội nghị.

Đối với đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2039/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ: Chủ trì việc rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng (gồm định mức dự toán xây dựng; định mức dự toán khảo sát, thí nghiệm; định mức lắp đặt; định mức sửa chữa; chỉ tiêu máy thiết bị): Đã rà soát tổng thể khoảng 14.448 định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng công bố.

Đối với đề án BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình theo Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Viện đã thực hiện vai trò thành viên Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án BIM để chỉ đạo, tổ chức các công việc của Đề án. Đến nay đã có 31 dự án được đưa vào diện áp dụng BIM từ khâu chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, quản lý vận hành công trình cho các đối tượng là nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát và chủ đầu tư…

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2019 Viện Kinh tế Xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào ba nhóm nội dung chính đó là: tập trung triển khai các nhiệm vụ của đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ”; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thường trực ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2500/QĐ-TTg ngày 22/12/2016; Triển khai nghiên cứu xây dựng “Đề án thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong ngành Xây dựng” thực hiện Chỉ thị số 1616/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Khánh – Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng nhận định, trong năm qua, Viện Kinh tế Xây dựng đã triển khai tốt các nhiệm vụ mà Bộ giao phó. Đây chính là động lực để Viện triển khai những công việc mới trong năm 2019. Ông Khánh cũng cho rằng, trong các năm tiếp theo, nhiệm vụ của Cục Kinh tế Xây dựng và Viện Kinh tế Xây dựng là rất nặng nề, tuy nhiên, các đơn vị sẽ hoàn thành tốt, và làm việc một cách có trách nhiệm đối với công việc của mình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh nhất trí với các báo cáo và ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Thứ trường Khánh nhận định: “Trong năm qua thành công của đất nước có đóng góp không nhỏ của ngành Xây dựng, và đặc biệt là các đơn vị của Bộ trong đó phải kể đến là Viện Kinh tế Xây dựng”.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Viện Kinh tế Xây dựng.

Theo Thứ trưởng thì trong năm tới, Viện Kinh tế Xây dựng cần tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ xây dựng nhằm thực hiện xây dựng các văn bản, thông tư, như: Đề án 2038; các bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn; Đề án BIM… đáp ứng được yêu cầu của kinh tế xây dựng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng bộ máy tổ chức, bộ máy đội ngũ, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, công nhân viên chưc của Viện.

Quang Luân – Tuyết Hạnh

Các bài đã đăng: