12:55 | 12/10/2017

Vĩnh Phúc: Dừng việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu vực Núi Ngang, Tam Đảo

(Xây dựng) - Theo nguồn tin riêng của Báo Xây dựng: Sau khi rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 10/02/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Tờ trình số 31/Ttr-UBND báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị dừng nghiên cứu triển khai bước lập Quy hoạch chi tiết khu nghĩa trang tập trung tại xã Bồ Lý theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc để hoàn thiện nội dung lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang vùng tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.


Tam Đảo – Vĩnh Phúc.

Trong khi chờ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng nghĩa trang vùng tỉnh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã chính thức có văn bản yêu cầu UBND huyện Tam Đảo: Trước mắt chưa điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 của huyện Tam Đảo khu vực Núi Ngang từ đất rừng phòng hộ thành đất nghĩa trang tập trung theo quy hoạch xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dừng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất khu vực Núi Ngang, huyện Tam Đảo. UBND huyện Tam Đảo có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Bồ Lý thông báo rộng rãi nội dung chỉ đạo này đến nhân dân xã Bồ Lý biết.

Hải Đăng

Các bài đã đăng: