19:25 | 11/07/2019

Vĩnh Phúc: Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI

(Xây dựng) – Sáng 11/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI tổ chức khai mạc kì họp thứ 12, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các Sở, ban, ngành, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Ông Trần Văn Vinh - Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: “6 tháng đầu năm 2019, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,52%, đạt mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh, số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ, đặc biệt thu hút vốn trong nước đã vượt kế hoạch cả năm. Trong lĩnh vực sản xuất, các ngành Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú, đa dạng; chế độ an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm”.

Toàn cảnh kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục đó là: Tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư công còn thấp (chỉ bằng 31,2% so với kế hoạch vốn giao đến 30/6/2019), công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, (chỉ đạt 24,9% so kế hoạch, trong đó cấp tỉnh đạt 17,7% và cấp huyện đạt 23,5% kế hoạch). Sản lượng sản xuất 2 sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh là ôtô và xe máy giảm ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng, thu ngân sách của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội còn những hạn chế, bất cập cần tập trung tháo gỡ.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách Nhà nước; đầu tư công; quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm và an sinh xã hội; quốc phòng an ninh… phân tích các hạn chế, khó khăn gặp phải, tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch của năm, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công… và các nội dung về văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh khác…

Phát biểu tại kỳ họp, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ông mong muốn trong kỳ họp này các đại biểu cần bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc quyết định các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, trên cơ sở xác định đúng lợi thế so sánh, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Hai là, các cấp, các ngành cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa, đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính; đẩy mạnh việc triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là, tập trung giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hoá tư tưởng, tình hình tôn giáo, không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

Bốn là, tập trung thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của HĐND; từ thực tiễn hoạt động, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội các nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với Luật Tổ chức chính quyền địa phương để thông qua Dự án luật vào kỳ họp thứ 8.

Năm là, cần tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND. Hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các vị đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND chuyên trách.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến, thảo luận và thông qua 24 dự thảo Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết quan trọng về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị tại một số khu vực Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Tam Dương; thông qua đề án thành lập 2 thị trấn Hợp Châu và Đại Đình của huyện Tam Đảo…

Văn Nhất

Các bài đã đăng: