08:41 | 04/05/2012

Thanh tra Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng, từ ngày 4/5/2012, Thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh tra công tác Quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại dự án Đại học quốc gia Hà Nội.

Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ – TTr ngày 3/5/2012 do Chánh Thanh tra Phạm Gia Yên ký có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án Đại học quốc gia Hà Nội tại Dự án Đại học quốc gia Hà Nội; Phát hiện những vướng mắc tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; Làm rõ những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức, cá nhân để kiến nghị xử lý; Có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Hải Đăng (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: