13:59 | 18/05/2011

Thị trấn Mạo Khê (Quảng Ninh) xứng đáng là đô thị loại IV

Ngày 18/5/2011, Hội đồng thẩm định đề án công nhận thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là đô thị loại IV đã được tổ chức tại Bộ Xây dựng. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng thẩm định nâng loại đô thị, gồm đại diện các bộ ngành như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể thao du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường…; đại diện các Hội nghề nghiệp; các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện Đông Triều và Thị trấn Mạo Khê. Đồng chí Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quốc gia nâng loại đô thị chủ trì Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, huyện và thị trấn Mạo Khê, ông Vũ Văn Học - Phó Bí thư huyện Đông Triều, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo trước Hội đồng về tình hình phát triển kinh tế xã hội và những chủ trương lớn của tỉnh Quảng Ninh về đầu tư xây dựng thị trấn Mạo Khê. Thị trấn Mạo Khê là trung tâm kinh tế và phát triển công nghiệp của huyện Đông Triều, đồng thời là một trong những trung tâm công nghiệp khai thác than của tỉnh Quảng Ninh và quốc gia. Với những nỗ lực trong những năm qua, thị trấn đã đạt được những thành tựu vượt trội so với nhiều đô thị loại V cùng cấp khác của tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như cả nước nói chung. Mặc dầu là đô thị loại V nhưng cấp hành chính chỉ tương đương cấp xã, vì vậy bộ máy quản lý hành chính và cơ chế chính sách, nguồn nhân lực cũng như nguồn vốn bị hạn chế. Việc nâng cấp thị trấn Mạo Khê trở thành đô thị loại IV là rất cần thiết.

Việc nâng cấp thị trấn Mạo Khê là phản ánh quy luật khách quan về sự phát triển đô thị, là phù hợp với nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh nhằm phát huy tiềm năng lợi thế và những gì Mạo Khê đã có, tương xứng với vị trí của một đo thị loại IV đã được xác định tại quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025” và Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30//2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng biên giới Việt-Trung đến năm 2020”. Mặt khác, căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc “Phân loại đô thị” thì thị trấn Mạo Khê cơ bản đã hội tụ đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu.

Hội đồng thẩm định đã nghe các báo cáo phản biện của Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội Vụ, Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ và ý kiến đóng góp của tất cả các thành viên Hội đồng. Các ý kiến của phản biện và các thành viên đều ủng hộ và nhất trí với Đề án đề nghị công nhận thị trấn Mạo Khê là đô thị loại IV của UBND tỉnh Quảng Ninh, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại và kiến nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cần quan tâm chỉ đạo để thị trấn Mạo Khê phát triển hơn nữa, xứng đáng là một đô thị loại IV như các nội dung đã nêu.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Chủ tịch Hội đồng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã phát biểu kết luận, Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị và chất lượng của Đề án do UBND tỉnh Quảng Ninh lập, đánh giá cao về sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh nói chung, thị trấn Mạo Khê nói riêng; nhất trí công nhận thị trấn Mạo Khê là đô thị loại IV. Hội đồng cũng lưu ý lãnh đạo tỉnh cần quan tâm chỉ đạo để khắc phục một số tiêu chí còn thấp, xác định rõ các động lực phát triển của thị trấn Mạo Khê, tăng cường đầu tư cho yếu tố môi trường trong sạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, phát triển du lịch… Cuối cùng, Thứ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Quảng Ninh là một tỉnh quan trọng của quốc gia và vì vậy kiến nghị tỉnh nên xây dựng một chương trình phát triển đô thị mang tính khoa học, đầy đủ với dự báo chính xác để xác định tầm nhìn và vạch ra chiến lược cụ thể cho sự nghiệp phát triển đô thị chung của tỉnh./.


Khánh Phương (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: