Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Bản tin Bất động sản số 6 Tin có video nhúng

(Xây dựng) - Trên Bản tin Bất động sản số 6ngày 23/10 có những thông tin nổi bật sau:Bộ Xây dựng báo cáo Quốc hội về một số tồn tại, hạn chế trong quản lý xây dựng và thị trường bất động sản; Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh; Hà Nội đề xuất được tự quyết số tầng khi cải tạo chung cư cũ;...

Bổ sung dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào quy hoạch vôi công nghiệp

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Tờ trình số 2001/TTr-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về đề nghị bổ sung dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp vào quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Nam.

Video Xây dựng

Xem tiếp
Xin chờ trong giây lát...