23:01 | 02/09/2015

Bổ nhiệm Kế toán trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

(Xây dựng) – Ngày 31/8/2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 989/QĐ –BXD, về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TILT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thu Dung - Sinh năm 1974, Cử nhân Kinh tế, Công chức Cục Hạ tầng kỹ thuật giữ chức vụ Kế toán trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký.

Tuyết Hạnh (tổng hợp)

Các bài đã đăng: