14:22 | 10/07/2017

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 152/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đơn vị chuyên trách phối thuộc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan thuộc Chính phủ.

Chức năng của Bộ Tư lệnh này là: Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự và tổ chức đón tiếp nhân dân, khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Đồng thời, là cơ quan chuyên trách phối thuộc giúp Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt và tổ chức các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc quyền.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý vận hành, bảo đảm kỹ thuật Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình kỹ thuật có liên quan; bảo vệ an toàn lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức gác danh dự và canh phòng bảo đảm an ninh, an toàn khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình thuộc quyền quản lý; chịu trách nhiệm kiểm tra an ninh, an toàn trước khi tổ chức lễ viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, lễ tưởng niệm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.

Bên cạnh đó, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn nhân dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tham quan Khu Di tích K9 và các sinh hoạt chính trị, văn hóa nhằm tuyên truyền phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Khu Di tích K9...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2017.


Theo Lưu Thủy/Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: