18:39 | 22/12/2016

Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

(Xây dựng) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, tham khảo trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ban hành kèm quyết định này là các định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông; định mức sử dụng vật liệu xây, trát và hoàn thiện; giàn giáo; định mức sử dụng vật liệu để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại; định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo ôn; định mức hao hụt vật liệu và định mức sử dụng vật liệu cho một số công tác khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phong Thư

Các bài đã đăng: