23:01 | 02/09/2015

Quyết định về việc chuyển ngạch và xếp lại lương đối với Công chức thuộc Thanh tra Bộ

(Xây dựng) – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà vừa ký các Quyết định số 990/QĐ- BXD, 987/QĐ-BXD và 988/QĐ–BXD ngày 31/8/2015 về việc chuyển ngạch và xếp lại lương đối với Công chức thuộc Thanh tra Bộ.

Theo Quyết định số 990/QĐ –BXD, bà Trương Thị Lan, Công chức thuộc Thanh tra Bộ sẽ chuyển từ ngạch Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 4/9, hệ số 3,33 sang ngạch Thanh tra viên, mã số 04.025, bậc 4/9, hệ số 3,33 kể từ ngày 1/9/2015.

Chuyển ngạch và xếp lại lương đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Công chức thuộc Thanh tra Bộ theo Quyết định 987/QĐ-BXD, sẽ chuyển từ ngạch Chuyên viên, mã số 01.003, bậc 4/9 hệ số 3,33 sang ngạch Thanh tra viên, mã 04.025, bậc 5/9, hệ số 3,66 kể từ ngày 1/7/2015.

Theo Quyết định số 988/QĐ-BXD, ông Đinh Quang Tuấn, Công chức thuộc Thanh tra Bộ sẽ chuyển ngạch và xếp lại lương từ ngạch Chuyên viên sang ngạch Thanh tra viên từ ngày 1/9/2015.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ và những ông, bà có tên trong Quyết định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tuyết Hạnh (tổng hợp)

Các bài đã đăng: