10:24 | 09/01/2017

Sử dụng thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản qua mạng

(Xây dựng) - Ngày 15/12/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 27/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.


Ảnh minh họa.

Theo đó từ ngày 1/2, việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) qua mạng Internet, trang điện tử được thực hiện theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp quyền truy cập phải:

Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm tiết lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp;Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong phạm vi được cấp, đúng mục đích; không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS;

Không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được phép; Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm ảnh hưởng, sai lệch cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS;

Thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS (nếu có); Tuân theo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; chịu trách nhiệm về sai phạm trong khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu.

Tuyết Hạnh

Các bài đã đăng: