• Tháng Bảy về “Thánh địa” miền Trung

    (Xây dựng) - Qua bao thăng trầm lịch sử, mảnh đất này đã từng là nơi chia cắt, được coi là “chiến địa”, “trấn biên”, “phên dậu”. Đặc biệt, hơn 100 năm, cùng cả nước bền bỉ đấu tranh chống ách đô hộ của hai kẻ thù hung bạo có một không hai trong thế kỷ XX, “Quảng Trị là một trong những nơi đụng đầu quyết liệt nhất giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, là một trong những chiến trường khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, là nơi chứng kiến nỗi đau chia cắt của đất nước ròng rã 20 năm”.

|< < 12381 12382 12383 12384 12385 > >|