10:43 | 19/09/2013

TT-Huế: Hơn 11 tỷ đồng phục hồi di tích Tả Tùng Tự

Ngày 18/9, UBND tỉnh TT-Huế đã ký quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình phục hồi di tích Tả Tùng Tự (thuộc di tích Thế Miếu - Đại Nội Huế), với tổng mức đầu tư là 11,5 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được phục hồi nguyên bản từ phần nền móng, hệ khung, hệ mái, tường bao che xung quanh… và tôn tạo sân đường, hệ thống rãnh thoát nước, đường đi dạo xung quanh công trình. Phần mái sẽ lợp ngói liệt men và vữa truyền thống; bờ nóc, bờ quyết xây bằng gạch vồ; các con giống trang trí trên bờ mái, bờ quyết được đắp bằng vữa vôi truyền thống, nền lát gạch Bát Tràng; các cấu kiện gỗ làm bằng gỗ kiền và được chống mối, sơn quang… Di tích Tả Tùng Tự có diện tích trên 210m², nằm trong khu vực Thế Miếu - Đại Nội Huế. Qua thời gian di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng chỉ còn lại 2 bức tường hồi xây bằng gạch vồ nằm trơ trọi trong khu vực Thế Miếu.

TRÍ ĐỨC

Các bài đã đăng: