11:11 | 11/07/2018

Góp ý đề cương nhiệm vụ “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

(Xây dựng) – Để phúc đáp Công văn số 2607/BVHTTDL-TCDL ngày 15/6/2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị góp ý đề cương nhiệm vụ “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1605/BXD-QHKT gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, Bộ Xây dựng cơ bản nhất trí với nội dung đề cương nhiệm vụ “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng có một số nội dung đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung.

Cụ thể: Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung việc rà soát, đánh giá việc triển khai, thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 để làm rõ thực trạng phát triển du lịch hiện nay; rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế du lịch của các địa phương, làm cơ sở định vị sản phẩm du lịch quốc gia và xác định thị trường mục tiêu; Phân loại, đánh giá về hệ thống cơ sở lưu trú du lịch theo từng cấp hạng nhằm đánh giá toàn diện hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch hiện nay.

Đồng thời, đánh giá thực trạng phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm tăng cường liên kết ngành, hướng tới phát triển các chuỗi du lịch liên kết và đề xuất các chương trình hành động trọng tâm, ưu tiên để thực hiện các giải pháp thực hiện chiến lược. Rà soát, xây dựng tiến độ thực hiện để đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: