14:03 | 03/02/2013

Cổng lãng vẫn mở

Bao năm biền biệt xa quê

Chiều ba mươi Tết nẻo về xốn xang

Ngẩn ngơ trước cánh cổng làng

Giật mình thấy bóng thời gian sẫm màu!

 

Chỗ này nơi đón đưa nhau

Em còn nép cánh cổng sau hú oà?

Chỗ này bánh đúc, bánh đa

Bế em mong mẹ, ngóng bà chợ trưa

 

Cổng làng mở rộng ước mơ

Doanh nhân, tướng sĩ, nhà thơ, anh hùng...

Cả ai xui xẻo đường cùng

Về quê một lối đi chung - cổng làng

 

“Ngoài êm, trong ấm” đoan trang

Hồn quê nâng bước thênh thang đường đời

Dẫu đi bốn biển phương trời

Cổng làng vẫn mở đợi người về quê...


Xuân Thu (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: