10:50 | 01/02/2013

Mùa Xuân - Mùa “thì con gái”!

Em gánh Mùa Xuân trên vai

Này đây cam Canh, bưởi Diễn

Này đây gạo dẻo Điện Biên

Này đây nếp thơm Hải Hậu

Lá dong em cắt từ rừng…

Lợn lửng trung du Phú Thọ

Gà đồi Yên Thế mang sang

Đào phai Nhật Tân chuyển tới

Mại vàng chút nắng phương nam

Hà Nội ngập trong hương Tết

Phố phường tràn trong sắc Xuân

Kìa em sao đứng tần ngần…

Chân đi về đâu em nhỉ?

Em vờ như đang mải nghĩ

Mắt nghiêng má lúm đồng tiền

Nhìn anh em cười bẽn lẽn

Nụ cười em như càng duyên

Mùa Xuân – mùa “thì con gái”

Mùa của hạnh phúc lứa đôi

Xuân về nhìn ai cũng vội

Tần ngần chi nữa em ơi?

Lẽ đời ai mà chả thế

Lớn lên thì phải lấy chồng

Sao nỡ để Xuân lẻ bạn

Sao đành mỏi mắt ai trông!

Xuân Quý Tỵ 2013


Đỗ Quang Đán (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: