09:24 | 18/09/2019

Tưởng nhớ Bác Đỗ Mười

(Sau một năm Bác qua đời)

Sự nghiệp cách mạng của Bác Đỗ Mười luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo (Ảnh: Internet)

Bác đã đi rồi Bác Mười ơi!

Mới đó đã trọn một năm rồi

Tưởng như Bác vẫn còn ngồi đó

Bên những trang sách báo ngày ngày

Khi còn đang sống Bác hằng mong

Bao giờ đất nước chóng thành công

Có được một nền công nghiệp mạnh

Lúc đó Việt Nam hóa thành Rồng

Ước nguyện Bác mong đạt được nhiều

Chỉ còn một việc rất lớn lao

Mà suốt đêm ngày Bác ấp ủ

Làm sao đất nước chóng mạnh giàu

Làm sao có được nền công nghiệp

Sánh vai với cường quốc năm châu

Những ngày cuối đời khi vĩnh biệt

Vẫn còn trang sách để ở bàn

Nét chì gạch đậm dòng công nghiệp

Như nhắc người sau phải nhanh làm

Bác đã đi rồi Bác Mười ơi!

Đất nước rồi đây sẽ sáng ngời

Những điều Bác muốn đang khởi sắc

Chắc ở bên kia Bác sẽ vui

Bác đã đi rồi Bác đi xa

Về với Lênin với Cụ Hồ

Toàn Đảng, toàn dân vẫn nhớ Bác

Đã có công lao với nước nhà.

Phan Trọng Kính

Các bài đã đăng: